Процедури след 15.04.2016 г.

Показване на № 
1 Изграждане на разделна канализация за ул. „Глазне” в участъка от ул. „Иван Вазов” до ул. „Христо Матов”, гр. Банско
2 Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП
3 Извършване консултантски услуги по управление изпълнението и отчитането на проект "Подобряване на енергийната ефективност на административни сгради на територията на Община Банско - кметство в гр. Добринище, кметство в с. Места и адм. сграда в гр. Банско"
4 Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП
5 Упражняване на строителен надзор по проект "Подобряване на енергийната ефективност на административни сгради на територията на Община Банско - кметство в гр. Добринище, кметство в с. Места и административна сграда в гр. Банско"
6 Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП
7 ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА: Извършване на стр.-монтажни работи по проект - Подобряване на енерг. ефективност на адм. сгради на територията на Общ. Банско - кметство в гр. Добринище, кметство в с. Места и адм. сграда в гр. Банско по три обособени позици
8 Отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на Община Банско
9 Обява за събиране на оферти с предмет: „Доставка на съдове за битови отпадъци за нуждите на Община Банско: Обособена позиция 1 „PVC кош тип “Мева” с обем 120 литра”; Обособена позиция 2 „PVC контейнер тип “Ракла” с обем 1100 литра”
10 Публично състезание с предмет: Осигуряване на денонощна охрана на общински имот – бивша казарма, гр.Банско и сградите, разположени в нея
11 Публично състезание с предмет: Осигуряване на денонощна охрана на общински имот – бивша казарма, гр.Банско и сградите, разположени в нея
12 Публично състезание: Арх. – худ. и ландшафтно оформление, с реконструкция на техн. инфраструктура на ул. Пирин между ул. От. Паисий и ул. Хр. Матов, центр. гр. площад и част от ул. Н. Й. Вапцаров – Първи етап: от ул. От. Паисий до ул. П.Р. Славейков
13 Обява за събиране на оферти с предмет: Следгаранционно сервизно обслужване на МПС-та, собственост на община Банско, включващо профилактика, ремонт, поддръжка, подмяна на резервни части, материали, консумативи и други услуги с три обособени позиции
14 Обява за събиране на оферти с предмет: Изграждане на БКТП 1х630кvа, 20/0,4 KV, кабелни линии 20KV и монтаж на главни електромерни табла на фасадата на ТП-външно ел.захранване на Ландшафтно и арх.-художествено оформление на градски парк ... на гр. Банско
15 Публично състезание с предмет: Изграждане на разделна канализация за ул. Глазне в участъка от ул. Иван Вазов до ул. Христо Матов, гр. Банско
16 Публично състезание с предмет: Преустройство на част от дворно пространство – спортна площадка в Професионална лесотехническа гимназия Никола Вапцаров – гр. Банско
17 Публично състезание с предмет: Архитектурно – художествено и ландшафтно оформление, с реконструкция на техническата инфраструктура на ул. Пирин в частта между ... гр. Банско – Първи етап: от ул. Отец Паисий до ул. П.Р. Славейков
18 Обява за събиране на оферти с предмет: "Ремонт на съществуващи подпорни стени" с две обособени позиции
19 Обява за събиране на оферти с предмет: „Ремонт на покрив на дърводелска работилница и пристройка към нея в ЗСУ, гр. Банско
20 Публично състезание с предмет: Изграждане на улица Найден Геров в участъка от ул. Солун (ОТ 945) до ул. Цар Симеон (ОT 642), гр.Банско
21 Обява за събиране на оферти с предмет: Доставка на строителни материали за нуждите на община Банско
22 Обява за събиране на оферти с предмет: Изместване на канализация - съоръжение на техническата инфраструктура по част от ул. "Георги Темелков" в гр. Добринище, общ. Банско
23 Осигуряване на денонощна охрана на общински имоти с две обособени позиции
24 "Поддръжка и ремонт на общественото осветление (улично и парково) на територията на община Банско и на светофарните уредби в гр. Банско"
25 Изграждане на пешеходен мост между двата бряга на р.Глазне

eobshtina

image001


АНКЕТА

АНКЕТА: Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики

Молим ви да отделите няколко минути и да отговорите на поставените въпроси.

 

 КЪМ АНКЕТАТА

open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

mestni-izbori-2019

You are here