Log in

Ремонт на калдъръмената настилка в Старинния квартал на Банско

 Преди

 Сега

remont-kaldarum-005