Възстановяване на исторически паметник Симеонов гроб - Банско

 Преди

 Сега

simeonov-grob