ВРЕМЕННА ЗАБРАНА ЗА ДВИЖЕНИЕ И ПАРКИРАНЕ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

9-20-5-001

9-20-5-002