Заповед за временна забрана за движението на моторни превозни средства за периода от 12.07 до 14.07 по следните участъци и улици в град Банско

1-001

2-001