Детски заведения

  • PDF

РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БАНСКО

1.

Наименование на градината

ДГ”Здравец”,

гр.Банско

ДГ ,,Слънце”,

с.Места

ДГ”Мечо Пух”

гр.Добринище

2.

Регистрационен номер

на вписване

№ ОБ-01 / 15.08.2017г.

№ ОБ-02 /15.08.2017 г.

№ ОБ-03 / 22.01.2018г.

3.

Община, град/село

Банско

Банско

Банско

4.

Адрес на управление

ул.”Неофит Рилски” №27,

гр.Банско

с.Места

ул.”Освобождение” №11

гр.Добринище

5.

Булстат

101614486

811171487

177216816

6.

Телефон

0749/ 88318

0893358087

074422600; 074422601

7.

Е-mail

Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

8.

Интернет страница

няма

 

няма

9.

Директор

Маргарита Михайлова Осенова

Елена Боденова

Иванка Костадинова Бонкина

10.

Акт за създаване на градината

1.Решение №389/31.08.2001г. на ОбС-Банско за обединяване на ЦДГ и ДЯ   в ОДЗ за гр.Банско - и обединяване на ЦДГ и ДЯ в ОДЗ за гр.Добринище

2.Решение №167 / 07.04.2004г. на Общински съвет -гр.Банско за

обединяване в едно ОДЗ ,,Здравец” на гр. Банско и гр.Добринище

 

Решение № 494, Протокол №26/ 31.08.2017г. на Общински съвет, гр.Банско

11.

Филиали, адрес, телефон

1ДГ№1 /Голева градина/, ул.,,Пирин”№10, 0879068552

2.Комплекс от: ДГ№3, ДГ№4, ДГ№5 и Детска ясла на ул. ,,България”№6

1. Детска градина ,,Слънце”-

с.Филипово,общ.Банско,

0893358087

1.Две групи в ОУ”Св.Кл.Охридски”, ул.”Иван Галчев” №21

гр.Добринище

12

Работно време

От 6,30 часа до 18,30 часа

От 7.30 до 17.00ч.

От 6,30 часа до 18,30 часа

13

Условия за достъп на деца с увреждания

Само в ДГ №4 на ул.”България”№6 има изградена рампа.

Няма изградени рампи

Няма изградени рампи

14

Капацитет,

леглова база

Занимални помещения-

яслена група – 4 бр.

Легла – 75 бр.

Занимални помещения-

първа група – 4 бр.

Легла – 93 бр.

Занимални помещения-

втора група -3 бр.

Легла – 81 бр.

Занимални помещения-

трета група – 4 бр.

Легла – 105 бр.

Занимални помещения-

четвърта група – 4 бр.

Легла – 107 бр.

Занимални помещения

втора група- 1 брой

Легла-29 бр.

Занимални помещения-

четвърта група- 2 броя

Легла – 19 бр.

Занимални помещения-

яслена група – 1 бр.

Легла – 20 бр.

Занимални помещения-

първа група – 1 бр.

Легла – 20 бр.

Занимални помещения-

трета група – 1 бр.

Легла – 26 бр.

Занимални помещения-

четвърта група – 1 бр.

Легла – 26 бр.

15

Източници на финансиране

Държавна субсидия: 983 799 лв.

Общинска субсидия: 304 200 лв.

Сключени договори за проекти и програми – 0 лв.

Международни фондове

и програми – 0 лв.

Дарения – 0 лв.

Собствени приходи – 0 лв.

Други приходи за 2017г. – 0 лв.

Държавна субсидия: 64 823 лв.

Общинска субсидия:30 000 лв.

Сключени договори за

проекти и програми -0 лв.

Международни фондове

и програми – 0 лв.

Дарения – 0 лв.

Собствени приходи – 0 лв.

Други приходи – 0 лв.

Държавна субсидия: 198 974 лв.

Общинска субсидия: 63 600 лв.

Сключени договори за проекти и програми – 0 лв.

Международни фондове

и програми – 0 лв.

Дарения – 0 лв.

Собствени приходи – 0 лв.

Други приходи за 2017г. – 0 лв..

16

Участия в проекти

Регионални – 0 бр.

Национални- 1 бр.:,,За чиста околна среда 2017г”към Министерството на околната среда и водите

Международни – 0 бр.

Регионални – 0 бр.

Национални – 1 бр.:

,,Училищно мляко и училищен плод”

Международни – 0 бр.

Регионални – 0 бр.

Национални – 0 бр.:

Международни – 0 бр.

.

17

Брой персонал/

щатни бройки

Общо щатни бройки/- 78 бр.

Педагогически – 35 бр.

Непедагогически - 39 бр.

Административен - 4 бр.

Участия на персонала в квалификационни форми:

1.Обучение от ЮЗУ,,Н.Рилски”-гр.Благоевград

2.Обучение от Обединени училищни академии-гр.Пловдив

3.Обучения от РУО-гр.Благоевград

4.Обучения от Център за социална рехабилитация и интеграция-гр.Банско

Общ брой: 7,25 бр.

Педагогически: 2,25 бр.

Непедагогически: 4 бр.

Административен: 1 бр.

Участия на персонала в

квалификационни форми:

Няма

      

Общо щатни бройки - 17 бр.

Педагогически – 7 бр.

Непедагогически - 9 бр.

Административен - 1 бр.

Участия на персонала в квалификационни форми:

1.Обучение от РААБЕ, гр.Разлог.

18

Средна месечна брутна заплата

на едно лице

Средна БРЗ:

- на целия персонал - 714.00лв.

- на педагогическия-814.00лв.

- на непедагогически - 638.00лв.

- на административен - 814.00лв.

Средна БРЗ:

- на целия персонал – 658 лв.

- на педагогически – 765 лв.

- на непедагогически-610 лв.

- на административен-430 лв.

Средна БРЗ:

- на целия персонал – 812 лв.

- на педагогически – 989 лв.

- на непедагогически-617 лв.

- на административен-710 лв.

 

 


eobshtina

image001


АНКЕТА

АНКЕТА: Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики

Молим ви да отделите няколко минути и да отговорите на поставените въпроси.

 

 КЪМ АНКЕТАТА

open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

mestni-izbori-2019

You are here