Населени места

НАСЕЛЕНИ МЕСТА В ОБЩИНА БАНСКО

Община Банско е разположена в Югозападна България и обхваща Пирин, части от Разложката котловина, пролома Момина клисура на Места и Дъбражкия дял на Родопите. Релефът е равнинен до хълмист.

Общината има 8 населени места: гр. Банско, гр. Добринище, с. Места, с. Филипово, с. Кремен, с. Обидим, с. Осеново и с. Гостун.

bansko

 

 

Thumbnail

ГРАД ДОБРИНИЩЕ

Продължение...

Thumbnail

СЕЛО МЕСТА

Продължение...

Thumbnail

СЕЛО ОСЕНОВО

Продължение...

Thumbnail

СЕЛО ОБИДИМ

Продължение...

Thumbnail

СЕЛО КРЕМЕН

Продължение...

Thumbnail

СЕЛО ГОСТУН

Продължение...

Thumbnail

СЕЛО ФИЛИПОВО

Продължение...


medii

open-data

banski-vestnik

You are here