Обявления за публични търгове

Показване на № 
1 ОБЯВА
2 Обява за отдаване под наем на част от сграда с идентификатор 02676.150.1612.42 по КК и КР на гр. Банско
3 Обява за отдаване под наем на сграда с идентификатор 02676.150.1612.11 по КК и КР на гр. Банско
4 Обява за отдаване под наем на обект № 14 по одобрената схема от гл. архитект на община Банско
5 Обява за отдаване под наем на самостоятелен обект с идентификатор 02676.501.2320.15.4 по КК и КР на гр. Банско
6 Обява за отдаване под наем на сграда с идентификатор 02676.150.1612.12 и сграда с идентификатор 02676.150.1612.13 в гр. Банско
7 Обява за отдаване под наем на самостоятелен обект с идентификатор 02676.501.2320.15.6 по КК и КР на гр. Банско
8 Обява за отдаване под наем на част от сграда с идентификатор 02676.150.1612.50 в гр. Банско
9 Обява за отдаване под наем на помещение в сграда 21498.350.411.1 по КК и КР на гр. Добринище
10 Обява за отдаване под наем на помещение в сграда 21498.350.133.1 по КК и КР на гр. Добринище
11 Обява за отдаване под наем на самостоятелни обекти с идентификатори 02676.2320.15.1 и 02676.501.2320.15.2 по КК и КР на гр. Банско
12 Обява за отдаване под наем на самостоятелен обект с идентификатор 02676.501.1143.1.14 по КК и КР на гр. Банско
13 Обява за отдаване под наем на част от сграда с идентификатор 02676.150.1612.49 по КК и КР на гр. Банско
14 Обява за отдаване под наем на част от сграда и терен в бившата Казарма
15 Обява за отдаване под наем на самостоятелен обект с идентификатор 02676.501.1143.1.12 по КК и КР на гр. Банско
16 Обява за отдаване под наем на сграда с идентификатор 02676.150.1612.36 по КК и КР на гр. Банско
17 Обява обект №18
18 Обява за отдаване под наем на сграда с идентификатор 02676.150.1612.38 по КК и КР на гр. Банско
19 Обява за отдаване под наем на част от сграда с идентификатор 02676.150.1612.42 по КК и КР на гр. Банско
20 Обява за отдаване под наем на сграда с идентификатор 02676.150.1611.63 по КК и КР на гр. Банско
21 ОБЯВА
22 Обява за отдаване под наем на терен за разполагане на преместваем обект в гр. Банско
23 Обява за отдаване под наем на самостоятелен обект с идентификатор 02676.501.2320.15.5 по КК и КР на гр. Банско
24 Обява за отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 02676.2.576 по КК и КР на гр. Банско
25 Обява за отдаване под наем на обект с идентификатор 02676.501.1178.6.18 по КК и КР на гр. Банско
26 Обява за отдаване под наем на имот с идентификатор 21498.351.1.1 в Добринище
27 Обява за отдаване под наем на част от сграда с идентификатор 02676.150.1611.43 в гр. Банско
28 ОБЯВА
29 О Б Я В А
30 Обява за отдаване под наем на терен на ул. Патриарх Евтимий в гр. Банско
31 Обява за отдаване под наем на терен до бензиностанция ЕКО в гр. Банско
32 Обява за отдаване под наем на терен в зелената площ на ул. Глазне след последния пешеходен мост
33 Обява за отдаване под наем на терен в зелената площ на кръстовището на ул. Иконом Чучулайн и ул. Хан Аспарух
34 Обява за отдаване под наем на стълбовете на ул. Пирин
35 ОБЯВА за продажба на ПИ 21498.350.533 по КК и КР на гр. Добринище
36 ОБЯВА за продажба на ПИ 21498.350.532 по КК и КР на гр. Добринище
37 ОБЯВА за продажба на ПИ 21498.350.124 по КК и КР на гр. Добринище
38 Обява за отдаване под наем на сграда с идентификатор 02676.501.941.7 по КК и КР на гр. Банско
39 Обява за отдаване под наем на зъботехническа лаборатория в гр. Банско
40 Обява за отдаване под наем на терен за разполагане на преместваем обект в гр. Банско обект 9
41 Обява за отдаване под наем на терен за разполагане на преместваем обект в гр. Банско обект 26
42 Обява за отдаване под наем на самостоятелен обект 02676.501.2320.15.1 по КК и КР на гр. Банско
43 ОБЯВА
44 Обява за отдаване под наем на ветеринарна лечебница в гр. Банско
45 ОБЯВА
46 ОБЯВА
47 Обява за продажба на поземлен имот с идентификатор 39614.15.172 по КК и КР на с. Кремен
48 ОБЯВА
49 Обява за отдаване под наем на сграда с идентификатор 02676.501.941.3 по КК и КР на гр. Банско
50 Обява за отдаване под наем на самостоятелен обект с идентификатор 47857.102.157.1.4 по КК и КР на с. Места

eobshtina

image001


АНКЕТА

АНКЕТА: Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики

Молим ви да отделите няколко минути и да отговорите на поставените въпроси.

 

 КЪМ АНКЕТАТА

open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

mestni-izbori-2019

You are here