Обявления за публични търгове

Показване на № 
1 Обява за отдаване под наем на имот с идентификатор 21498.351.1.1 в Добринище
2 Обява за отдаване под наем на част от сграда с идентификатор 02676.150.1611.43 в гр. Банско
3 ОБЯВА
4 О Б Я В А
5 Обява за отдаване под наем на терен на ул. Патриарх Евтимий в гр. Банско
6 Обява за отдаване под наем на терен до бензиностанция ЕКО в гр. Банско
7 Обява за отдаване под наем на терен в зелената площ на ул. Глазне след последния пешеходен мост
8 Обява за отдаване под наем на терен в зелената площ на кръстовището на ул. Иконом Чучулайн и ул. Хан Аспарух
9 Обява за отдаване под наем на стълбовете на ул. Пирин
10 ОБЯВА за продажба на ПИ 21498.350.533 по КК и КР на гр. Добринище
11 ОБЯВА за продажба на ПИ 21498.350.532 по КК и КР на гр. Добринище
12 ОБЯВА за продажба на ПИ 21498.350.124 по КК и КР на гр. Добринище
13 Обява за отдаване под наем на сграда с идентификатор 02676.501.941.7 по КК и КР на гр. Банско
14 Обява за отдаване под наем на зъботехническа лаборатория в гр. Банско
15 Обява за отдаване под наем на терен за разполагане на преместваем обект в гр. Банско обект 9
16 Обява за отдаване под наем на терен за разполагане на преместваем обект в гр. Банско обект 26
17 Обява за отдаване под наем на самостоятелен обект 02676.501.2320.15.1 по КК и КР на гр. Банско
18 ОБЯВА
19 Обява за отдаване под наем на ветеринарна лечебница в гр. Банско
20 ОБЯВА
21 ОБЯВА
22 Обява за продажба на поземлен имот с идентификатор 39614.15.172 по КК и КР на с. Кремен
23 ОБЯВА
24 Обява за отдаване под наем на сграда с идентификатор 02676.501.941.3 по КК и КР на гр. Банско
25 Обява за отдаване под наем на самостоятелен обект с идентификатор 47857.102.157.1.4 по КК и КР на с. Места
26 Обява за отдаване под наем на самостоятелен обект с идентификатор 02676.501.2320.15.3 по КК и КР на гр. Банско
27 ОБЯВА
28 Обява за отдаване под наем на помещения в с. Филипово
29 Обява за отдаване под наем на помещение, находящо се на ул. Велян Огнев в гр. Банско
30 Обява за отдаване под наем на отоплителна инсталация
31 Обява за отдаване под наем на част от сграда с идентификатор 02676.150.1612.42 в гр. Банско
32 Обява за отдаване под наем на самостоятелен обект 02676.501.1141.1.19 по КК и КР на гр. Банско
33 Обява за отдаване под наем на самостоятелен обект 02676.501.1141.1.17 по КК и КР на гр. Банско
34 Заповед № 03-18-217
35 ОБЯВА за отдаване под наем на имот с идентификатор 02676.150.1612.36 в град Банско
36 ОБЯВА за отдаване под наем на имот с идентификатор 21498.351.1.1 в Добринище
37 Обява за отдаване под наем на част от поземлен имот с идентификатор 02676.501.1023 в гр. Банско
38 Обява за отдаване под наем на част от сграда с площ от 40.00кв.м. сграда с идентификатор 02676.150.1612.40 по КК и КР на гр. Банско
39 Обява за продажба на специален автомобил ИВЕКО ЕВРОКАРГО
40 Обява за продажба на поземлен имот с идентификатор 02676.501.3621 в гр. Банско
41 Обява за отдаване под наем на помещения в сграда с идентификатор 02676.501.304.1 в гр. Банско
42 Обява за отдаване под наем на 200кв.м. от сграда 02676.150.1612.47
43 Обява за отдаване под наем на 100кв.м. от сграда 02676.150.1612.47
44 ОБЯВА за продажба на ПИ 21498.350.533 по КК и КР на гр. Добринище
45 ОБЯВА за продажба на ПИ 21498.350.532 по КК и КР на гр. Добринище
46 ОБЯВА за продажба на ПИ 21498.350.124 по КК и КР на гр. Добринище
47 Обява за отдаване под наем на част от сграда с идентификатор 02676.150.1612.37 по КК и КР на гр. Банско
48 Обява за отдаване под наем на сграда с идентификатор 02676.150.1612.40 по КК и КР на гр. Банско
49 Обява за отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 21498.130.27 по КК и КР на гр. Добринище
50 Обява за отдаване под наем на помещение, находящо се на ул. Велян Огнев в гр. Банско

eobshtina


АНКЕТА

АНКЕТА: Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики

Молим ви да отделите няколко минути и да отговорите на поставените въпроси.

 

 КЪМ АНКЕТАТА

open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

mestni-izbori-2019

You are here