Log in

Европейска седмица на професионалните умения в ПГЕЕ – гр. Банско

FB IMG 1543062696391В ПГЕЕ - гр. Банско се проведе Седмица на професионалните умения, чиято цел бе да вдъхнови младите хора да открият и приложат своя талант чрез професионално обучение. В образователна среда се проведоха открити уроци, демонстрации и състезания за седмокласници от гр. Банско, с. Баня, гр. Добринище, с. Места и с. Филипово. Обект на дискусия бяха различните професии, образователните пътища към тях и възможностите за развитие, които предоставят.

Бизнес партньорите на гимназията - ЗТА АД - гр. Банско, „Ес Ди партнерс” ООД - с. Баня, „Гимас” ООД и „Топлофикация Банско” АД отвориха вратите си и активно се включиха в европейската инициатива.

Седмицата завърши със среща-разговор с работодателите на тема: „Необходимост от квалифицирани кадри по професии в региона”. Обсъди се възможността за съвместни дейности за утвърждаване на значимостта на професионалното образование и необходимостта от пълноценно кариерно ориентиране на младото поколение.