ПГЕЕ – гр. Банско с участие на изложение „Младежко техническо творчество” в гр. Горна Оряховица

  • PDF

Професионалната гимназия по електроника и енергетика със съдействието на Община Банско взе участие в Третото национално изложение - конкурс „Младежко техническо творчество” в град Горна Оряховица. Училището се нареди сред 50-те отбора с представители от техническите университети в Русе, Габрово, София, Химикотехнологичен и металургичен университет – гр. София, професионални гимназии по мехатроника, машиностроене, електроника, енергетика, електротехника, транспорт, роботика от цялата страна. Учителите получиха възможността да участват в организирани дискусионни форуми и обучителни курсове.

Ученикът от ПГЕЕ Георги Балев под ръководството на инж. Димитър Денизов представи разработката „Цветомузикална мълния и светлинни ефекти”. Славка Балева се включи в обучение по електроника и програмиране за PIC микроконтролери и обучение по роботика, насочени към бъдещето - роботика, мехатроника, ново покоение Индустрия 4.0.

Участниците от ПГЕЕ – гр. Банско се представиха достойно и засвидетелстваха възможностите за развитие на професионалното образование. Форумът се превърна в своеобразна платформа за иновативни идеи, партньорства и добри практики, а науката и бизнесът се срещнаха за пореден път, за да си подадат ръка за нови бъдещи проекти.

pgee-003

pgee-001

pgee-002


eobshtina

image001


АНКЕТА

АНКЕТА: Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики

Молим ви да отделите няколко минути и да отговорите на поставените въпроси.

 

 КЪМ АНКЕТАТА

open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

mestni-izbori-2019

You are here