„Доброто, което направих днес”

  • PDF

„Доброто, което направих днес”. Под това мото за втора поредна година Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – община Банско организира конкурс по повод Световния ден за борба срещу тормоза в училище, известен като Ден на розовата фланелка. На този ден децата в много училища по света и у нас решават да се обличат в розово, за да кажат "Не на насилието в училище". За първи път в България се отбелязва през 2012г.

Насилието в учебните заведения е на второ място, след това в семейната среда. У нас над 100 училища официално подкрепят инициативата.

В конкурса взеха участие ученици от НУ „Св. Паисий Хилендарски” – гр. Банско, СУ „Неофит Рилски” – гр. Банско, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Места и ПГЕЕ – гр. Банско с рисунка, есе, стихотворение и презентации. 

Всички ученици получиха грамоти за своето участие, а отличените – и предметни награди. 

В НУ „Св. Паисий Хилендарски” – гр. Банско призовите места за групова работа бяха поделени както следва: I-во място за IVб кл., II-ро място – Iб кл. и III-то място – IIб кл. 
В СУ „Неофит Рилски” – гр. Банско в категория „Рисунки” спечелиха:
Теодора Зайкова, IIIа кл. - I –во място:;
Мария Зайкова, IV4а кл. - II – ро място;
Две награди за III – то място: Мариела Будина и Ивана Малчова от IVа кл.
В категория „Есе или стихотворение” – две награди: 
за Александра Калчева и Николета Загорчина - IVа кл. 
В категория „Презентации”:
I –во място: Йоана Варина –VI а кл.
II – ро място: Катерина Златева – VI а кл. 

За Професионална гимназия по електроника и енергетика – гр. Банско
В категория „Презентации” награди получиха Вероника Илиева Пицева и Атанас Лазаров Коев от ХIкл. , в категория „Рисунки” - Ива Дръдалова също от ХIкл. 

За ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Места. 
В категория „Рисунки” :
Една награда в начален курс за Асинейка Ибрахим Туталъ – 3-ти кл.
За възрастова група V – VII клас:
I –во място: Елис Юсеин Каран - 7-ми кл.;
II – ро място: Жасмин Фейка Каран – 7-ми кл.;
III – то място: Теодора Боденова - 6-ти кл.
В категория „Есе и стихотворения”: 
Две награди за I –во място: на Нериман Мехмед Туталъ от VII кл. и 
Юсеин Кадри Туталъ от VI кл.
Второто място спечели Айсел Рамиз Фейзи от VI кл.gramota-001

Честито на спечелилите!


eobshtina


open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

You are here