Кметът на община Банско г-н Георги Икономов свика Общинската епизоотична комисия

В изпълнение на Заповед № ОА-АК-138/22.07.2019г. на Областния управител на Благоевград, във връзка със създалата се тежка епизоотична обстановка и регистрираните нови огнища на болестта „Африканска чума по свинете”, на 25.07.2019г. кметът на община Банско г-н Георги Икономов свика Общинската епизоотична комисия. 

В работата на комисията взеха участие и представители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”- Благоевград, Областна дирекция „Земеделие” Благоевград, кметовете и кметските наместници на населените места на община Банско.

Д-р Снежина Грънчарова, официален ветеринарен лекар, информира присъстващите за симптомите на болестта АЧС и начините на пренасяне на заразата и епизоотичната обстановка в страната.

На срещата бяха набелязани мерки за осигуряване на по-добра информираност на жителите на община Банско за болестта. 

Възложено бе на кметовете, кметските наместници, отдел „ОРС” да изготвят списъци на лицата, отглеждащи свине за лични нужди в така наречения „заден двор”, като същевременно се информират за задължението им за регистрация на животните съгласно изискванията на Закона за ветеринарномедицинската дейност.IMG 4793