110 години професионално образование в Югозападна България

Бивши и настоящи възпитаници, учители, общественици и граждани се събраха в залата на Гимназия по туризъм „Алеко Константинов“ - Банско за честване на 110 годишния юбилей на училището.

Гимназията по туризъм „Алеко Константинов“ - Банско е наследник на първото професионално училище в югозападна България.

Официални гости на събитието бяха г-н Петър Баряков, председател на Общински съвет, гр. Банско, г-н Ивайло Ръхов,заместник кмет на община Банско,г-нИван Кадев, секретар на община Банско , г-жа Таня Станчева, н-к отдел в община Банско, директори и учители на училища от гр. Банско и гр. Разлог.
Приветствено слово поднесе директора на училището госпожа Стефка Христова.

От името на г-н Георги Икономов, кмет на община Банско поздравление прочете г-н Ивайло Ръхов.

Бяха връчени награди на учениците от гимназията , спечелили награди от републикански и областни конкурси и състезания.

Празника на училището продължи с концерт, изпълнение на танцов състав от гр. Добринище, демонстрации на професионални знания и умения -ролева игра „Търсене на съкровище“ демонстрация на кулинарни умения „Палачинково изкушение“ и празнична блок маса.110-001