ЗАПОВЕД ЗА ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА СИНЯТА ЗОНА

12345