Конкурси, търгове и обяви

Показване на № 
991 С Ъ О Б Щ Е Н И Е
992 СЪОБЩЕНИЕ
993 СЪОБЩЕНИЕ ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ В С. КРЕМЕН
994 СЪОБЩЕНИЕ ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ В С. ОБИДИМ
995 СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОБИВ НА ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
996 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТ
997 СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП В ГР. ДОБРИНИЩЕ
998 ОБЯВА за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на терен
999 О Б Я В А за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот
1000 Обява за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи
1001 Обява за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 21498.187.5
1002 Обява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот № 002207
1003 Обява публичен търг с явно наддаване за продажба на движима вещ
1004 ОБЯВА
1005 О Б Я В Л Е Н И Е за ПУП
1006 Проект на заповед за увеличение на площта на защитена зона за опазване на дивите птици “Западни Родопи”
1007 Разрешителни за водовземания
1008 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАДЕНО РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА СТРОЕЖ
1009 Обява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи
1010 ПРЕЦЕНКА ЗА НЕОБХОДИМОСТ НА ОВОС НА ОВЦЕФЕРМА НА АЛЕКСАНДЪР КАЦАРОВ
1011 ПРЕЦЕНКА ЗА НЕОБХОДИМОСТ ЗА ОВОС НА "ЛИРА - АТОН"
1012 Преценка за необходимост за ОВОС на "Пирин метал" ЕООД"
1013 СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОБИВ НА ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
1014 ОБЯВА за длъжност Младши експерт „ТСУ” към отдел „ТСУ”
1015 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДПРИЕМАНЕ НА ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ПОЖАРИ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БАНСКО
1016 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ПОМОЩЕН КАДАСТРАЛЕН ПЛАН
1017 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАМЯНА НА ДЪРВЕТА НА УЛ "ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ"
1018 Обява за публичeн търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение
1019 Обява за публичeн търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение
1020 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПОВЕД № 01-01-11/25.02.2013 год., издадена от Гл. архитект на Община Банско

eobshtina

image001


АНКЕТА

АНКЕТА: Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики

Молим ви да отделите няколко минути и да отговорите на поставените въпроси.

 

 КЪМ АНКЕТАТА

open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

mestni-izbori-2019

You are here