Конкурси, търгове и обяви

Показване на № 
91 СЪОБЩЕНИЕ от 22.07.2019 година
92 ОБЯВА
93 СЪОБЩЕНИЕ
94 Допълнителен годишен план за ползване на дървесина от общински горски територии стопанисвани от ТП "ДГС Места" за 2019
95 Обявление № 33/06.06.2019г.
96 ОБЯВА
97 С Ъ О Б Щ Е Н И Е
98 С Ъ О Б Щ Е Н И Е
99 Уведомление
100 ЗАПОВЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАТЕГОРИЗАЦИЯТА НА ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ
101 Обявление за публична продан
102 Обявление за публична продан
103 Обявление за публична продан
104 О Б Я В Л Е Н И Е № 38/03.07.2019г.год.
105 О Б Я В Л Е Н И Е № 37/03.07.2019г.год.
106 ОБЯВА за търг
107 СЪОБЩЕНИЕ от 14.06.2019 година
108 СЪОБЩЕНИЕ
109 ОБЯВА
110 О Б Я В Л Е Н И Е № 29 от 08.05.2019 год.
111 Списък разпределение на мери, пасища и ливади, в землищата на Община Банско
112 ОБЯВА
113 УВЕДОМЛЕНИЕ за публична продан
114 УВЕДОМЛЕНИЕ за публична продан
115 УВЕДОМЛЕНИЕ за публична продан
116 УВЕДОМЛЕНИЕ за публична продан
117 СЪОБЩЕНИЕ за публична продан
118 Покана за общо събрание
119 ИНФОРМАЦИЯ по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за " Реконструкция на мрежа СрН 20kV – ВЕЛ „Обидим - 1“ от П/ст „Банско“ до стълб №74 отклонени за ТП “Белият рид“
120 ОБЯВА на осн. чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС

eobshtina


АНКЕТА

АНКЕТА: Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики

Молим ви да отделите няколко минути и да отговорите на поставените въпроси.

 

 КЪМ АНКЕТАТА

open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

mestni-izbori-2019

You are here