Конкурси, търгове и обяви

Показване на № 
91 ОБЯВА за набиране на предложения 4за доставка на плодове и зеленчуци по схема "Училищен плод" и мляко и млечни продукти по схема "Училищно мляко" - град Добринище
92 УВЕДОМЛЕНИЕ за публична продан
93 СЪОБЩЕНИЕ за публична продан
94 УВЕДОМЛЕНИЕ за публична продан
95 ОБЯВА
96 О Б Я В Л Е Н И Е № 22/04.04.2019 г.
97 О Б Я В Л Е Н И Е № 21/03.04.2019 год.
98 О Б Я В Л Е Н И Е № 20/03.04.2019 год.
99 О Б Я В Л Е Н И Е № 19/03.04.2019 год.
100 ДОПЪЛНИТЕЛЕН ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ОБЩИНСКИ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ СТОПАНИСВАНИ ОТ ТП "ДГС МЕСТА" ЗА 2019
101 Покана за обществено обсъждане
102 СЪОБЩЕНИЕ за публична продан
103 СЪОБЩЕНИЕ за публична продан
104 Съобщение за публично обявление
105 Съобщение
106 СПИСЪК на допуснатите кандидати за длъжността: НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „СЧЕТОВОДСТВО”
107 О Б Я В Л Е Н И Е № 18/21.03.2019год.
108 О Б Я В Л Е Н И Е № 16 от 13.02.2019 год.
109 СЪОБЩЕНИЕ
110 О Б Я В Л Е Н И Е № 17/08.03.2019г.год.
111 СЪОБЩЕНИЕ от 08.03.2019 година
112 ОБЯВА - конкурс за длъжността НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "СЧЕТОВОДСТВО"
113 СЪОБЩЕНИЕ
114 О Б Я В Л Е Н И Е № 3/14.01.2019 год.
115 С Ъ О Б Щ Е Н И Е
116 ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на процедура за подбор на външни членове на одитния комитет на Община Банско
117 О Б Я В Л Е Н И Е № 4/14.01.2019год.
118 Списък на допуснати/недопуснати кандидати за конкурси
119 О Б Я В Л Е Н И Е № 14/07.02.2019 год.
120 О Б Я В Л Е Н И Е № 13/07.02.2019 год.

eobshtina

mestni-izbori-2019


open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

You are here