Конкурси, търгове и обяви

Показване на № 
61 О Б Я В Л Е Н И Е № 24/12.04.2019год.
62 ОБЯВА за набиране на предложения 4за доставка на плодове и зеленчуци по схема "Училищен плод" и мляко и млечни продукти по схема "Училищно мляко" - град Банско
63 ОБЯВА за набиране на предложения 4за доставка на плодове и зеленчуци по схема "Училищен плод" и мляко и млечни продукти по схема "Училищно мляко" - град Добринище
64 УВЕДОМЛЕНИЕ за публична продан
65 СЪОБЩЕНИЕ за публична продан
66 УВЕДОМЛЕНИЕ за публична продан
67 ОБЯВА
68 О Б Я В Л Е Н И Е № 22/04.04.2019 г.
69 О Б Я В Л Е Н И Е № 21/03.04.2019 год.
70 О Б Я В Л Е Н И Е № 20/03.04.2019 год.
71 О Б Я В Л Е Н И Е № 19/03.04.2019 год.
72 ДОПЪЛНИТЕЛЕН ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ОБЩИНСКИ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ СТОПАНИСВАНИ ОТ ТП "ДГС МЕСТА" ЗА 2019
73 Покана за обществено обсъждане
74 СЪОБЩЕНИЕ за публична продан
75 СЪОБЩЕНИЕ за публична продан
76 Съобщение за публично обявление
77 Съобщение
78 СПИСЪК на допуснатите кандидати за длъжността: НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „СЧЕТОВОДСТВО”
79 О Б Я В Л Е Н И Е № 18/21.03.2019год.
80 О Б Я В Л Е Н И Е № 16 от 13.02.2019 год.
81 СЪОБЩЕНИЕ
82 О Б Я В Л Е Н И Е № 17/08.03.2019г.год.
83 СЪОБЩЕНИЕ от 08.03.2019 година
84 ОБЯВА - конкурс за длъжността НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "СЧЕТОВОДСТВО"
85 СЪОБЩЕНИЕ
86 О Б Я В Л Е Н И Е № 3/14.01.2019 год.
87 С Ъ О Б Щ Е Н И Е
88 ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на процедура за подбор на външни членове на одитния комитет на Община Банско
89 О Б Я В Л Е Н И Е № 4/14.01.2019год.
90 Списък на допуснати/недопуснати кандидати за конкурси

eobshtina

mestni-izbori-2019


open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

You are here