Конкурси, търгове и обяви

Показване на № 
31 СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
32 ЗАПОВЕД № РД-07-49/02.08.2019 г
33 Обява провеждане процедура трайни насаждения за гр.Банско за 19-20
34 Обява заседание на комисите за ниви и трайни насаждения за 2019-2020
35 Обява заседание на комисите за ниви и трайни насаждения за 2019-2020
36 Заповед
37 ОБЯВА
38 ОБЯВА
39 ОБЯВА
40 СЪОБЩЕНИЕ от 30.07.2019 година
41 СЪОБЩЕНИЕ от 25.07.2019 година
42 СЪОБЩЕНИЕ от 25.07.2019 година
43 ОБЯВА
44 СЪОБЩЕНИЕ от 22.07.2019 година
45 ОБЯВА
46 СЪОБЩЕНИЕ
47 Допълнителен годишен план за ползване на дървесина от общински горски територии стопанисвани от ТП "ДГС Места" за 2019
48 Обявление № 33/06.06.2019г.
49 ОБЯВА
50 С Ъ О Б Щ Е Н И Е
51 С Ъ О Б Щ Е Н И Е
52 Уведомление
53 ЗАПОВЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАТЕГОРИЗАЦИЯТА НА ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ
54 Обявление за публична продан
55 Обявление за публична продан
56 Обявление за публична продан
57 О Б Я В Л Е Н И Е № 38/03.07.2019г.год.
58 О Б Я В Л Е Н И Е № 37/03.07.2019г.год.
59 ОБЯВА за търг
60 СЪОБЩЕНИЕ от 14.06.2019 година

eobshtina

mestni-izbori-2019


open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

You are here