Конкурси, търгове и обяви

Показване на № 
241 О Б Я В Л Е Н И Е № 16/20.04.2018 год.
242 О Б Я В Л Е Н И Е № 15/20.04.2018 год.
243 О Б Я В Л Е Н И Е № 14/20.04.2018 год.
244 Уведомление за публична продан
245 Процедури по наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти
246 О Б Я В Л Е Н И Е № 13/30.03.2018 год.
247 О Б Я В Л Е Н И Е № 12/30.03.2018 год.
248 О Б Я В Л Е Н И Е № 11/30.03.2018 год.
249 Съобщение
250 Съобщение
251 Съобщение
252 Съобщение
253 ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЕРИ, ПАСИЩА И ЛИВАДИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД НА ОБЩИНА БАНСКО ЗА 2018 ГОДИНА
254 Награда за младежка формация Бански Старчета
255 О Б Я В Л Е Н И Е № 10/14.03.2018 год.
256 Съобщение за публична продан
257 Заповед за забрана на паша на селскостопански животни в горски територии
258 СЪОБЩЕНИЕ ЗА СОБСТВЕНИЦИ И ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ
259 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
260 ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС
261 СПИСЪК НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД, ПО РЕДА НА ЧЛ.37 и АЛ.3 ОТ ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ
262 О Б Я В Л Е Н И Е № 8 /15.02.2018 год.
263 О Б Я В Л Е Н И Е № 7 /15.02.2018 год.
264 О Б Я В Л Е Н И Е № 6 /15.02.2018 год.
265 ОБЯВА за продажба на ПАЯК
266 ОБЯВА за търг
267 ОБЯВА за търг
268 О Б Я В Л Е Н И Е № 5/15.01.2018 год.
269 ОБЯВЛЕНИЕ № 4, гр. Банско, 12.01.2018 год.
270 ОБЯВЛЕНИЕ № 3, гр. Банско, 12.01.2018 год.

eobshtina

mestni-izbori-2019


open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

You are here