Конкурси, търгове и обяви

Показване на № 
211 Обявление
212 С Ъ О Б Щ Е Н И Е
213 Съобщение за публична продан
214 Списък на допуснатите кандидати за длъжността "Началник отдел Приходи"
215 СЪОБЩЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.69 И ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.70 ОТ /ППЗСПЗЗ/ ЗА СТОПАНСКАТА 2018/2019г.
216 О Б Я В А
217 ОБЯВА
218 С Ъ О Б Щ Е Н И Е
219 ОБЯВЛЕНИЕ
220 ОБЯВЛЕНИЕ
221 ОБЯВЛЕНИЕ
222 ОБЯВЛЕНИЕ
223 ОБЯВЛЕНИЕ
224 Уведомление
225 О Б Я В Л Е Н И Е № 29/07.06.2018 год.
226 О Б Я В Л Е Н И Е № 28/07.06.2018 год.
227 О Б Я В Л Е Н И Е № 27/07.06.2018 год.
228 О Б Я В Л Е Н И Е № 26/07.06.2018 год.
229 СЪОБЩЕНИЕ
230 ЗАПОВЕД №РД-08-106/10.05.2018
231 Съобщение за публична продан
232 ЗАПОВЕД №РД-08-107/11.05.2018
233 О Б Я В А
234 Заповед и споразумение землище село Кремен
235 О Б Я В А
236 ЗАПОВЕД № РД-08-089/08.05.2018г.
237 ЗАПОВЕД № РД-08-090/08.05.2018г.
238 ЗАПОВЕД № РД-08-088/08.05.2018г.
239 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД, ПО РЕДА НА ЧЛ.37И, АЛ.6 ОТ ЗСПЗЗ
240 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

eobshtina

mestni-izbori-2019


open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

You are here