Конкурси, търгове и обяви

Показване на № 
181 ОБЯВЛЕНИЕ
182 Обявление
183 С Ъ О Б Щ Е Н И Е
184 Съобщение за публична продан
185 Списък на допуснатите кандидати за длъжността "Началник отдел Приходи"
186 СЪОБЩЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.69 И ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.70 ОТ /ППЗСПЗЗ/ ЗА СТОПАНСКАТА 2018/2019г.
187 О Б Я В А
188 ОБЯВА
189 С Ъ О Б Щ Е Н И Е
190 ОБЯВЛЕНИЕ
191 ОБЯВЛЕНИЕ
192 ОБЯВЛЕНИЕ
193 ОБЯВЛЕНИЕ
194 ОБЯВЛЕНИЕ
195 Уведомление
196 О Б Я В Л Е Н И Е № 29/07.06.2018 год.
197 О Б Я В Л Е Н И Е № 28/07.06.2018 год.
198 О Б Я В Л Е Н И Е № 27/07.06.2018 год.
199 О Б Я В Л Е Н И Е № 26/07.06.2018 год.
200 СЪОБЩЕНИЕ
201 ЗАПОВЕД №РД-08-106/10.05.2018
202 Съобщение за публична продан
203 ЗАПОВЕД №РД-08-107/11.05.2018
204 О Б Я В А
205 Заповед и споразумение землище село Кремен
206 О Б Я В А
207 ЗАПОВЕД № РД-08-089/08.05.2018г.
208 ЗАПОВЕД № РД-08-090/08.05.2018г.
209 ЗАПОВЕД № РД-08-088/08.05.2018г.
210 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД, ПО РЕДА НА ЧЛ.37И, АЛ.6 ОТ ЗСПЗЗ

eobshtina

mestni-izbori-2019


open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

You are here