Конкурси, търгове и обяви

Показване на № 
181 Съобщение за публично обявление
182 Съобщение
183 СПИСЪК на допуснатите кандидати за длъжността: НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „СЧЕТОВОДСТВО”
184 О Б Я В Л Е Н И Е № 18/21.03.2019год.
185 О Б Я В Л Е Н И Е № 16 от 13.02.2019 год.
186 СЪОБЩЕНИЕ
187 О Б Я В Л Е Н И Е № 17/08.03.2019г.год.
188 СЪОБЩЕНИЕ от 08.03.2019 година
189 ОБЯВА - конкурс за длъжността НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "СЧЕТОВОДСТВО"
190 СЪОБЩЕНИЕ
191 О Б Я В Л Е Н И Е № 3/14.01.2019 год.
192 С Ъ О Б Щ Е Н И Е
193 ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на процедура за подбор на външни членове на одитния комитет на Община Банско
194 О Б Я В Л Е Н И Е № 4/14.01.2019год.
195 Списък на допуснати/недопуснати кандидати за конкурси
196 О Б Я В Л Е Н И Е № 14/07.02.2019 год.
197 О Б Я В Л Е Н И Е № 13/07.02.2019 год.
198 О Б Я В Л Е Н И Е № 12/07.02.2019 год.
199 О Б Я В Л Е Н И Е № 11/07.02.2019 год.
200 О Б Я В Л Е Н И Е № 10/06.02.2019г.год.
201 О Б Я В Л Е Н И Е № 9/06.02.2019г.год.
202 О Б Я В Л Е Н И Е № 8/06.02.2019г.год.
203 Констативен акт
204 СЪОБЩЕНИЕ
205 СЪОБЩЕНИЕ
206 СЪОБЩЕНИЕ за публична продан
207 СЪОБЩЕНИЕ за публична продан
208 ПРИЛОЖЕНИЕ N2
209 УВЕДОМЛЕНИЕ за публична продан
210 УВЕДОМЛЕНИЕ за публична продан

eobshtina

image001


АНКЕТА

АНКЕТА: Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики

Молим ви да отделите няколко минути и да отговорите на поставените въпроси.

 

 КЪМ АНКЕТАТА

open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

mestni-izbori-2019

You are here