Конкурси, търгове и обяви

Показване на № 
151 СЪОБЩЕНИЕ за публична продан
152 Съобщение за публично обявление
153 Съобщение
154 СПИСЪК на допуснатите кандидати за длъжността: НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „СЧЕТОВОДСТВО”
155 О Б Я В Л Е Н И Е № 18/21.03.2019год.
156 О Б Я В Л Е Н И Е № 16 от 13.02.2019 год.
157 СЪОБЩЕНИЕ
158 О Б Я В Л Е Н И Е № 17/08.03.2019г.год.
159 СЪОБЩЕНИЕ от 08.03.2019 година
160 ОБЯВА - конкурс за длъжността НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "СЧЕТОВОДСТВО"
161 СЪОБЩЕНИЕ
162 О Б Я В Л Е Н И Е № 3/14.01.2019 год.
163 С Ъ О Б Щ Е Н И Е
164 ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на процедура за подбор на външни членове на одитния комитет на Община Банско
165 О Б Я В Л Е Н И Е № 4/14.01.2019год.
166 Списък на допуснати/недопуснати кандидати за конкурси
167 О Б Я В Л Е Н И Е № 14/07.02.2019 год.
168 О Б Я В Л Е Н И Е № 13/07.02.2019 год.
169 О Б Я В Л Е Н И Е № 12/07.02.2019 год.
170 О Б Я В Л Е Н И Е № 11/07.02.2019 год.
171 О Б Я В Л Е Н И Е № 10/06.02.2019г.год.
172 О Б Я В Л Е Н И Е № 9/06.02.2019г.год.
173 О Б Я В Л Е Н И Е № 8/06.02.2019г.год.
174 Констативен акт
175 СЪОБЩЕНИЕ
176 СЪОБЩЕНИЕ
177 СЪОБЩЕНИЕ за публична продан
178 СЪОБЩЕНИЕ за публична продан
179 ПРИЛОЖЕНИЕ N2
180 УВЕДОМЛЕНИЕ за публична продан

eobshtina


АНКЕТА

АНКЕТА: Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики

Молим ви да отделите няколко минути и да отговорите на поставените въпроси.

 

 КЪМ АНКЕТАТА

open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

mestni-izbori-2019

You are here