Конкурси, търгове и обяви

Показване на № 
151 Обявление от БДЗР
152 ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДОБИВА НА ДЪРВЕСИНА В ОБЩИНСКИТЕ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ, СТОПАНИСВАНИ ОТ ТП «ДГС МЕСТА»
153 ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА ДОБИТА НА ВРЕМЕНЕН ГОРСКИ СКЛАД ДЪРВЕСИНА ОТ ОБЩИНСКИТЕ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ, СТОПАНИСВАНИ ОТ ТП «ДГС МЕСТА»
154 Уведомление за инвестиционно намерение
155 Съобщение, относно уведомление за инвестиционно намерение от "Ски клуб" ЕООД
156 ОБЯВА
157 Обявление № 25-23.04.2019 - заповед 01-19-35-2019г.
158 Уведомление за обявена публична продан
159 Уведомление за обявена публична продан
160 Уведомление за обявена публична продан
161 Уведомление за обявена публична продан
162 Уведомление за обявена публична продан
163 О Б Я В Л Е Н И Е № 24/12.04.2019год.
164 ОБЯВА за набиране на предложения 4за доставка на плодове и зеленчуци по схема "Училищен плод" и мляко и млечни продукти по схема "Училищно мляко" - град Банско
165 ОБЯВА за набиране на предложения 4за доставка на плодове и зеленчуци по схема "Училищен плод" и мляко и млечни продукти по схема "Училищно мляко" - град Добринище
166 УВЕДОМЛЕНИЕ за публична продан
167 СЪОБЩЕНИЕ за публична продан
168 УВЕДОМЛЕНИЕ за публична продан
169 ОБЯВА
170 О Б Я В Л Е Н И Е № 22/04.04.2019 г.
171 О Б Я В Л Е Н И Е № 21/03.04.2019 год.
172 О Б Я В Л Е Н И Е № 20/03.04.2019 год.
173 О Б Я В Л Е Н И Е № 19/03.04.2019 год.
174 ДОПЪЛНИТЕЛЕН ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ОБЩИНСКИ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ СТОПАНИСВАНИ ОТ ТП "ДГС МЕСТА" ЗА 2019
175 Покана за обществено обсъждане
176 СЪОБЩЕНИЕ за публична продан
177 СЪОБЩЕНИЕ за публична продан
178 Съобщение за публично обявление
179 Съобщение
180 СПИСЪК на допуснатите кандидати за длъжността: НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „СЧЕТОВОДСТВО”

eobshtina

image001


АНКЕТА

АНКЕТА: Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики

Молим ви да отделите няколко минути и да отговорите на поставените въпроси.

 

 КЪМ АНКЕТАТА

open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

mestni-izbori-2019

You are here