Конкурси, търгове и обяви

Показване на № 
121 Допълнителен годишен план за ползване на дървесина от общински горски територии стопанисвани от ТП "ДГС Места" за 2019
122 Обявление № 33/06.06.2019г.
123 ОБЯВА
124 С Ъ О Б Щ Е Н И Е
125 С Ъ О Б Щ Е Н И Е
126 Уведомление
127 Обявление за публична продан
128 Обявление за публична продан
129 Обявление за публична продан
130 О Б Я В Л Е Н И Е № 38/03.07.2019г.год.
131 О Б Я В Л Е Н И Е № 37/03.07.2019г.год.
132 ОБЯВА за търг
133 СЪОБЩЕНИЕ от 14.06.2019 година
134 СЪОБЩЕНИЕ
135 ОБЯВА
136 О Б Я В Л Е Н И Е № 29 от 08.05.2019 год.
137 Списък разпределение на мери, пасища и ливади, в землищата на Община Банско
138 ОБЯВА
139 УВЕДОМЛЕНИЕ за публична продан
140 УВЕДОМЛЕНИЕ за публична продан
141 УВЕДОМЛЕНИЕ за публична продан
142 УВЕДОМЛЕНИЕ за публична продан
143 СЪОБЩЕНИЕ за публична продан
144 Покана за общо събрание
145 ИНФОРМАЦИЯ по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за " Реконструкция на мрежа СрН 20kV – ВЕЛ „Обидим - 1“ от П/ст „Банско“ до стълб №74 отклонени за ТП “Белият рид“
146 ОБЯВА на осн. чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС
147 УВЕДОМЛЕНИЕ за ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
148 Обявление № 31/21.05.2019г.год.
149 Обявление № 27-30.04.2019г - заповед ПУП - ПЗ - АРТ ТРЕЙД
150 Уведомление за инвестиционно намерение

eobshtina

image001


АНКЕТА

АНКЕТА: Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики

Молим ви да отделите няколко минути и да отговорите на поставените въпроси.

 

 КЪМ АНКЕТАТА

open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

mestni-izbori-2019

You are here