Конкурси, търгове и обяви

Показване на № 
121 УВЕДОМЛЕНИЕ за ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
122 Обявление № 31/21.05.2019г.год.
123 Обявление № 27-30.04.2019г - заповед ПУП - ПЗ - АРТ ТРЕЙД
124 Уведомление за инвестиционно намерение
125 Обявление от БДЗР
126 ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДОБИВА НА ДЪРВЕСИНА В ОБЩИНСКИТЕ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ, СТОПАНИСВАНИ ОТ ТП «ДГС МЕСТА»
127 ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА ДОБИТА НА ВРЕМЕНЕН ГОРСКИ СКЛАД ДЪРВЕСИНА ОТ ОБЩИНСКИТЕ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ, СТОПАНИСВАНИ ОТ ТП «ДГС МЕСТА»
128 Уведомление за инвестиционно намерение
129 Съобщение, относно уведомление за инвестиционно намерение от "Ски клуб" ЕООД
130 ОБЯВА
131 Обявление № 25-23.04.2019 - заповед 01-19-35-2019г.
132 Уведомление за обявена публична продан
133 Уведомление за обявена публична продан
134 Уведомление за обявена публична продан
135 Уведомление за обявена публична продан
136 Уведомление за обявена публична продан
137 О Б Я В Л Е Н И Е № 24/12.04.2019год.
138 ОБЯВА за набиране на предложения 4за доставка на плодове и зеленчуци по схема "Училищен плод" и мляко и млечни продукти по схема "Училищно мляко" - град Банско
139 ОБЯВА за набиране на предложения 4за доставка на плодове и зеленчуци по схема "Училищен плод" и мляко и млечни продукти по схема "Училищно мляко" - град Добринище
140 УВЕДОМЛЕНИЕ за публична продан
141 СЪОБЩЕНИЕ за публична продан
142 УВЕДОМЛЕНИЕ за публична продан
143 ОБЯВА
144 О Б Я В Л Е Н И Е № 22/04.04.2019 г.
145 О Б Я В Л Е Н И Е № 21/03.04.2019 год.
146 О Б Я В Л Е Н И Е № 20/03.04.2019 год.
147 О Б Я В Л Е Н И Е № 19/03.04.2019 год.
148 ДОПЪЛНИТЕЛЕН ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ОБЩИНСКИ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ СТОПАНИСВАНИ ОТ ТП "ДГС МЕСТА" ЗА 2019
149 Покана за обществено обсъждане
150 СЪОБЩЕНИЕ за публична продан

eobshtina


АНКЕТА

АНКЕТА: Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики

Молим ви да отделите няколко минути и да отговорите на поставените въпроси.

 

 КЪМ АНКЕТАТА

open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

mestni-izbori-2019

You are here