Конкурси, търгове и обяви

Показване на № 
1021 СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТ "ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ"
1022 СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ"
1023 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТ - ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ .....
1024 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТ - ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ....
1025 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТ
1026 ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ ЗА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ РЪКОВОДИТЕЛ ЗА ЗВЕНО "ВЪТРЕШЕН ОДИТ"
1027 ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "МЛАДШИ ЮРИСКОНСУЛТ"
1028 ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ"
1029 ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ФИНАНСИ, ПРОЕКТИ И ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"
1030 ОБЯВА ЗА КОНКУРС НА ДЛЪЖНОСТТА "НАЧАЛНИК ОТДЕЛ 'КАНЦЕЛАРИЯ"
1031 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ - ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ..........
1032 ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "МЛАДШИ ЕКСПЕРТ "ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО"
1033 ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА: "МЛАДШИ ЮРИСКОНСУЛТ"
1034 Покана за изработване на Идеен проект за архитектурно - художествено оформление
1035 Обява
1036 Обявление за отчуждаване на имоти
1037 ОБЯВА
1038 Решение за преценка №БД-21-ПР/2012г.
1039 Обявление
1040 Списък с допуснати кандидати за длъжност Началник отдел "Обществени поръчки и проекти"
1041 О Б Я В А
1042 Обяви
1043 Обявява конкурс за длъжността НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „ТСУ”
1044 Обявление НА ОСНОВАНИЕ чл.128, ал.1 от Закон за устройство на територията
1045 Обява за конкурс за длъжността: НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПРОЕКТИ
1046 Обява
1047 Конкурс за отдаване под наем на имот
1048 Kонкурси за отдаване под наем на части от имоти – частна общинска собственост
1049 Конкурс за отдаване под наем на магазин за хранителни стоки
1050 Обява за Главен вътрешен одитор

eobshtina


АНКЕТА

АНКЕТА: Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики

Молим ви да отделите няколко минути и да отговорите на поставените въпроси.

 

 КЪМ АНКЕТАТА

open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

mestni-izbori-2019

You are here