Log in

ОБЯВА

Във връзка с провеждане на процедура по реда на чл.37в от Закона за собственоста и ползването на земеделските земи за създаване на масиви за ползване за стопанската 2018-2019 година, Общинска служба по земеделие , информира собствениците и ползвателите на земеделски земи,че са изготвени предварителни регистри по чл.72, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за землищата на гр. Банско, гр. Добринище, с. Гостун, с. Обидим, с. Кремен, с. Осеново, с. Филипово в община Банско.

Регистрите са на разположение на заинтересованите лица в Общинска служба по земеделие - Банско.

Промени в предварителните регистри могат да се правят в срок до 15 август 2018 г. при промяна в декларациите/ заявленията, както и за отстраняване на допуснати грешки и неточности по инициатива на общинската служба по земеделие или въз основа на одобрени заявления на заинтерисуваните лица.

          

САШКА ПЕТРОВА

Началник на Общинска служба по земеделие Банско

01.08.2018 г.

cao final 1

cao final 1

eobshtina

konsultacii

cao final 1

eobshtina

hotline

cao final 1

konsultacii

image001

e-paybaner

easypay