О Б Я В Л Е Н И Е № 16/20.04.2018 год.

  • PDF

Общинска администрация – Банско, отдел „ТСУ” на основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № 01-18-25/13.04.2018 год. на Кмета на Община Банско е допуснато да се изработи ПУП - ПРЗ за образуване на нов самостоятелен УПИ по имотните граници на обединени ПИ 02676.501.5195, ПИ 02676.501.5196, ПИ 02676.501.5197 и ПИ 02676.501.5198 по КК на гр. Банско с отреждане „ за обществено обслужване” и максимални показатели на застрояване Плътност на застрояване – до 50%,Кинт – до 1,2,Озеленяване – мин.40% и Кота корниз до 10м(Зет).

Общинска администрация – Банско

Отдел „ ТСУ ”

 


eobshtina

image001


АНКЕТА

АНКЕТА: Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики

Молим ви да отделите няколко минути и да отговорите на поставените въпроси.

 

 КЪМ АНКЕТАТА

open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

mestni-izbori-2019

You are here