О Б Я В Л Е Н И Е № 14/20.04.2018 год.

  • PDF

Общинска администрация – Банско, отдел „ТСУ” на основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № 01-18-27/13.04.2018 год. на Кмета на Община Банско е допуснато да се изработи ПУП - ПР за промяна на вътрешно регулационна граница между УПИ V-133,УПИ VІ-134 и УПИ VІІ-135,кв.17 по плана на с. Места,Община Банско по имотна граница на ПИ 47857.102.134 по КК на с. Места.

Общинска администрация – Банско

Отдел „ ТСУ ”

 


eobshtina

image001


АНКЕТА

АНКЕТА: Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики

Молим ви да отделите няколко минути и да отговорите на поставените въпроси.

 

 КЪМ АНКЕТАТА

open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

mestni-izbori-2019

You are here