О Б Я В Л Е Н И Е № 92/05.12.2017 год.

  • PDF

Общинска администрация – Банско, отдел „ТСУ” на основание чл.124б, ал. 2 от ЗУТ, съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед № ОА-РР-407/24.11.2017 год. на Областен управител на област с административен център Благоевград е допуснато изработване на ПУП – Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за обект „Преносен газопровод до Разлог и Банско”, преминаващ през Община Симитли и Община Разлог, Област Благоевград.

Общинска администрация – Банско

Отдел „ТСУ”

 


eobshtina


АНКЕТА

АНКЕТА: Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики

Молим ви да отделите няколко минути и да отговорите на поставените въпроси.

 

 КЪМ АНКЕТАТА

open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

mestni-izbori-2019

You are here