Конкурси, търгове и обяви

Показване на № 
1 С Ъ О Б Щ Е Н И Е
2 ОБЯВЛЕНИЕ
3 ОБЯВЛЕНИЕ
4 СЪОБЩЕНИЕ
5 СЪОБЩЕНИЕ
6 СЪОБЩЕНИЕ
7 СЪОБЩЕНИЕ за публична продан
8 ОБЯВА
9 Обявление № 4 - 2020 г. на решение №64 - 2019 г. на ОбС
10 Обявление № 3 - 2020 г. на решение №63 - 2019 г. на ОбС
11 Обявление № 2 - 2020 г. на решение №62 - 2019 г. на ОбС
12 Обявление № 1 - 2020 г. на решение №61 - 2019 г. на ОбС
13 О Б Я В Л Е Н И Е № 74/09.01.2020год.
14 О Б Я В Л Е Н И Е № 73/09.01.2020год.
15 О Б Я В Л Е Н И Е № 72/09.01.2020год.
16 О Б Я В Л Е Н И Е № 71/09.01.2020год.
17 О Б Я В Л Е Н И Е № 70/09.01.2020год.
18 СЪОБЩЕНИЕ
19 ОБЯВА
20 Обявление № 65 от 16.12.2019 год.
21 ОБЯВЛЕНИЕ
22 СЪОБЩЕНИЕ за публична продан
23 Годишен план за дървесина, ДГС "Места"
24 Обявление № 63-2019 на Решение № 51 от 2019г на ОбС
25 Обявление № 62-2019 на Решение № 51 от 2019г на ОбС
26 СЪОБЩЕНИЕ
27 ОБЯВА
28 ОБЯВА
29 ЗАПОВЕД № ПО-09-2137/02.12.2019 г.
30 ОБЯВА

eobshtina


АНКЕТА

АНКЕТА: Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики

Молим ви да отделите няколко минути и да отговорите на поставените въпроси.

 

 КЪМ АНКЕТАТА

open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

mestni-izbori-2019

You are here