Конкурси, търгове и обяви

Показване на № 
1 С Ъ О Б Щ Е Н И Е
2 С Ъ О Б Щ Е Н И Е
3 Уведомление
4 ЗАПОВЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАТЕГОРИЗАЦИЯТА НА ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ
5 Обявление за публична продан
6 Обявление за публична продан
7 Обявление за публична продан
8 О Б Я В Л Е Н И Е № 38/03.07.2019г.год.
9 О Б Я В Л Е Н И Е № 37/03.07.2019г.год.
10 ОБЯВА за търг
11 СЪОБЩЕНИЕ от 14.06.2019 година
12 СЪОБЩЕНИЕ
13 ОБЯВА
14 О Б Я В Л Е Н И Е № 29 от 08.05.2019 год.
15 Списък разпределение на мери, пасища и ливади, в землищата на Община Банско
16 ОБЯВА
17 УВЕДОМЛЕНИЕ за публична продан
18 УВЕДОМЛЕНИЕ за публична продан
19 УВЕДОМЛЕНИЕ за публична продан
20 УВЕДОМЛЕНИЕ за публична продан
21 СЪОБЩЕНИЕ за публична продан
22 Покана за общо събрание
23 ИНФОРМАЦИЯ по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за " Реконструкция на мрежа СрН 20kV – ВЕЛ „Обидим - 1“ от П/ст „Банско“ до стълб №74 отклонени за ТП “Белият рид“
24 ОБЯВА на осн. чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС
25 УВЕДОМЛЕНИЕ за ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
26 Обявление № 31/21.05.2019г.год.
27 Обявление № 27-30.04.2019г - заповед ПУП - ПЗ - АРТ ТРЕЙД
28 Уведомление за инвестиционно намерение
29 Обявление от БДЗР
30 ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДОБИВА НА ДЪРВЕСИНА В ОБЩИНСКИТЕ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ, СТОПАНИСВАНИ ОТ ТП «ДГС МЕСТА»

eobshtina


open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

You are here