Конкурси, търгове и обяви

Показване на № 
1 О Б Я В Л Е Н И Е № 14/12.03.2020год.
2 СЪОБЩЕНИЕ
3 СЪОБЩЕНИЕ
4 СПИСЪК на мери, пасища и ливади за индивидуално ползване, които ще се отдават под наем по реда на чл.37и от закона за собствеността и оплзавено на земеделските земи
5 СЪОБЩЕНИЕ за публична продан
6 О Б Я В Л Е Н И Е № 10/25.02.2020год.
7 О Б Я В Л Е Н И Е № 9/25.02.2020год.
8 О Б Я В Л Е Н И Е № 8/25.02.2020год.
9 О Б Я В Л Е Н И Е № 7/25.02.2020год.
10 РЕШЕНИЕ
11 СЪОБЩЕНИЕ
12 ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОЗЕМАНЕ ОТ ПОДЗЕМНИ ВОДИ
13 РЕШЕНИЕ
14 СЪОБЩЕНИЕ за публична продан
15 СЪОБЩЕНИЕ за публична продан
16 ЗАПОВЕД №03-20-45
17 ЗАПОВЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАТЕГОРИЗАЦИЯТА НА ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ
18 О Б Я В Л Е Н И Е № 56/ 05.11.2019г.
19 СПИСЪК на допуснатите кандидати за длъжността: Секретар на община Банско
20 С Ъ О Б Щ Е Н И Е
21 ОБЯВЛЕНИЕ
22 ОБЯВЛЕНИЕ
23 СЪОБЩЕНИЕ
24 СЪОБЩЕНИЕ
25 СЪОБЩЕНИЕ
26 СЪОБЩЕНИЕ за публична продан
27 ОБЯВА
28 Обявление № 4 - 2020 г. на решение №64 - 2019 г. на ОбС
29 Обявление № 3 - 2020 г. на решение №63 - 2019 г. на ОбС
30 Обявление № 2 - 2020 г. на решение №62 - 2019 г. на ОбС

eobshtina

image001


АНКЕТА

АНКЕТА: Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики

Молим ви да отделите няколко минути и да отговорите на поставените въпроси.

 

 КЪМ АНКЕТАТА

open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

mestni-izbori-2019

You are here