Банкови сметки

Данък върху недвижимите имоти:
Банкова сметка: BG16FINV915084BGN0M1Z5
Код за вид плащане: 44 21 00
Банка: Първа инвестиционна банка АД – Клон Благоевград, офис Банско
BIC код : FINVBGSF


Данък върху превозните средства:
Банкова сметка: BG16FINV915084BGN0M1Z5
Код за вид плащане: 44 23 00
Банка: Първа инвестиционна банка АД – Клон Благоевград, офис Банско
BIC код : FINVBGSF


Данък при придобиване на имущества по дарение или по възмезден начин:
Банкова сметка: BG16FINV915084BGN0M1Z5
Код за вид плащане: 44 25 00
Банка: Първа инвестиционна банка АД – Клон Благоевград, офис Банско
BIC код : FINVBGSF


Данък върху наследствата:
Банкова сметка: BG16FINV915084BGN0M1Z5
Код за вид плащане: 44 22 00
Банка: Първа инвестиционна банка АД – Клон Благоевград, офис Банско
BIC код : FINVBGSF


Патентен данък:
Банкова сметка: BG16FINV915084BGN0M1Z5
Код за вид плащане: 44 14 00
Банка: Първа инвестиционна банка АД – Клон Благоевград, офис Банско
BIC код : FINVBGSF


Други данъци: (данъчни оценки)
Банкова сметка: BG16FINV915084BGN0M1Z5
Код за вид плащане: 44 80 90
Банка: Първа инвестиционна банка АД – Клон Благоевград, офис Банско
BIC код : FINVBGSF

Такса за битови отпадъци
Банкова сметка: BG16FINV915084BGN0M1Z5
Код за вид плащане: 44 24 00
Банка: Първа инвестиционна банка АД – Клон Благоевград, офис Банско
BIC код : FINVBGSF


Такса за притежаване на куче
Банкова сметка: BG16FINV915084BGN0M1Z5
Код за вид плащане: 44 80 13
Банка: Първа инвестиционна банка АД – Клон Благоевград, офис Банско
BIC код : FINVBGSF


Административни услуги
Банкова сметка: BG16FINV915084BGN0M1Z5
Код за вид плащане: 44 80 07
Банка: Първа инвестиционна банка АД – Клон Благоевград, офис Банско
BIC код : FINVBGSF

Технически услуги
Банкова сметка: BG16FINV915084BGN0M1Z5
Код за вид плащане: 44 80 01
Банка: Първа инвестиционна банка АД – Клон Благоевград, офис Банско
BIC код : FINVBGSF

Наеми
Банкова сметка: BG16FINV915084BGN0M1Z5
Код за вид плащане: 44 41 00
Банка: Първа инвестиционна банка АД – Клон Благоевград, офис Банско
BIC код : FINVBGSF

Пазари, тържища
Банкова сметка: BG16FINV915084BGN0M1Z5
Код за вид плащане: 44 80 08
Банка: Първа инвестиционна банка АД – Клон Благоевград, офис Банско
BIC код : FINVBGSF

Глоби, лихви, санкции
Банкова сметка: BG16FINV915084BGN0M1Z5
Код за вид плащане: 44 658 00
Банка: Първа инвестиционна банка АД – Клон Благоевград, офис Банско
BIC код : FINVBGSF

Други неданъчни приходи
Банкова сметка: BG16FINV915084BGN0M1Z5
Код за вид плащане: 44 70 00
Банка: Първа инвестиционна банка АД – Клон Благоевград, офис Банско
BIC код : FINVBGSF

 

 


eobshtina


АНКЕТА

АНКЕТА: Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики

Молим ви да отделите няколко минути и да отговорите на поставените въпроси.

 

 КЪМ АНКЕТАТА

open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

mestni-izbori-2019

You are here