Общински съвет Банско одобри участието на общината в нов социален проект

  • PDF

На своето редовно заседание, Общински съвет Банско одобри участието на община Банско като партньор в проект „Насърчаване на социалното включване чрез развитие на умения за самостоятелност и личностно развитие”. Проектът е с водеща организация СНЦ „Волейболен клуб Спартак” и се изпълнява по приоритетна ос „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”. В рамките на предвидените дейности, 12 лица, между 18 и 24 години, настанени в резидентни социални услуги, ще получават специализирана подкрепа с цел развитие на талантите им, придобиване на умения за самостоятелен живот, ще се търсят начини за подобряване на професионалното и личностното им развитие, ще им бъдат правени индивидуални консултации.

В отговор на молба от Българската ски федерация, бяха отпуснати 120 000 лева за организацията на Световната купа по сноуборд през 2018 година. Състезанията в дисциплините паралелен гигантски слалом и сноуборд крос, ще се проведат от 26 до 28 януари, когато световният елит в сноуборда отново ще се събере в Банско на последна репетиция преди Зимната олимпиада в Корея.

Две общински наредби претърпяха изменения и допълнения: Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Банско бе изменена в съответствие с националното законодателство, както и в кореспонденция с останалите действащи общински наредби.

В действащата Наредба за търговската дейност бе удължен срокът на издаване на разрешение за удължено работно време на обектите от една на три години. С оглед поддържането на по-добра хигиена и ред на организирания промишлен пазар в гр. Банско, в наредбата бяха допълнени конкретни изисквания към търговците, упражняващи тази дейност.

Съветниците приеха ПУП – План за изменение на улична и дворищна регулация на село Филипово в района на корекцията на река Градинишка. Проектът предвижда осигуряването на транспортен достъп до три квартала на населеното място, разположени при голяма денивелация. Паралелно с това ще бъде извършена корекция на реката, т.е. ще бъде изградена защитна стена срещу преливане на водите й.obs-001

 


Admistrative Services

cao final 1


medii

open-data

banski-vestnik

You are here: