Секретар на Община Банско

  • PDF

Владимир Цветанов Кушлев

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА БАНСКО

 Vladimir-Kushlev-300

Лични данни

Роден на 13.03.1982 г.

Семеен с две деца

Образование

 

 

 

 

 

 

 

 

Приемен ден

 

Записване за приемен ден          

 

                                  

Висше Магистър
Частен Професионален колеж по Икономика и Мениджмънт – гр. Благоевград
Специалност: Предприемачество и мениджмънт

Висше Магистър
Висше училище по Агробизнес и Развитие на Регионите – гр. Пловдив
Специалност: международен бизнес

Висше бакалавър
Висше училище по Агробизнес и Развитие на Регионите – гр. Пловдив
Специалност: стопанско управление


 

Понеделник от 14:00 – 16:00ч

 

В сградата на Общинска администрация – Фронт офис или

на сайта на Община Банско: www.bansko.bg.

Секретарят на общината (чл.43, ал.2, ал.3 и ал.4 от ЗМСМА):

1. Секретарят на общината трябва да бъде лице с висше образование.

2. Секретарят на общината организира и отговаря за:

   2.1. Дейността на общинската администрация, условията на работа на служителите и информационно-техническото обезпечаване на дейността им;

   2.2. Деловодното обслужване, документооборота и общинския архив;

   2.3. Дейността на звената по гражданска регистрация и административно обслужване;

   2.4. Разгласяването и обнародването на актовете на общинския съвет и на кмета на общината;

   2.5. Работата с молбите, жалбите, сигналите и предложенията на гражданите и юридическите лица;

   2.6. Поддържането в актуално състояние на избирателните списъци в общината, организационно-техническата подготовка и произвеждането на изборите и местните референдуми.

 

 


eobshtina

mestni-izbori-2019


open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

You are here