СЪОБЩЕНИЕ ЗА СОБСТВЕНИЦИ И ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ

  • PDF

С Ъ О Б Щ Е И Е

НА ВНИМАНИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИ И ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ, РЕГИСТРИРАНИ В ИНТЕГРИРАНАТА ИНФОРМАЦИОННАСИСТЕМА НА БАБХ

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.37И, АЛ.5 ОТ ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ, СОБСТВЕНИЦИТЕ И ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ ОТ ОБЩИНА БАНСКО МОГАТ ДА ПОДАВАТ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД.

ЗАЯВЛЕНИЯТА СЕ ПОДАВАТ НА ФРОНТ –ОФИСА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ В СРОК ДО 10.03.2018Г.

 


eobshtina

image001


АНКЕТА

АНКЕТА: Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики

Молим ви да отделите няколко минути и да отговорите на поставените въпроси.

 

 КЪМ АНКЕТАТА

open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

mestni-izbori-2019

You are here