О Б Я В Л Е Н И Е № 8 /15.02.2018 год.

  • PDF

Общинска администрация – Банско, отдел „ТСУ” на основание чл.124б, ал. 2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № 01-18-9/09.02.2018 год. на Кмета на Община Банско е допуснато да се изработи ПУП-ПР за изменение на регулационните граници на УПИ ХІІ-251,кв.32 по плана на гр. Добринище /ПИ 21498.351.564 по КК на гр. Добринище/ и УПИ ІV-251,кв. 32 по плана на гр. Добринище /ПИ 21498.351.194 по КК на гр. Добринище/ по имотните линии на съответните поземлени имоти.

Общинска администрация – Банско

Отдел „ ТСУ ”

 


eobshtina

image001


АНКЕТА

АНКЕТА: Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики

Молим ви да отделите няколко минути и да отговорите на поставените въпроси.

 

 КЪМ АНКЕТАТА

open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

mestni-izbori-2019

You are here