Конкурси, търгове и обяви

Показване на № 
1 СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
2 ЗАПОВЕД № РД-07-49/02.08.2019 г
3 Обява провеждане процедура трайни насаждения за гр.Банско за 19-20
4 Обява заседание на комисите за ниви и трайни насаждения за 2019-2020
5 Обява заседание на комисите за ниви и трайни насаждения за 2019-2020
6 Заповед
7 ОБЯВА
8 ОБЯВА
9 ОБЯВА
10 СЪОБЩЕНИЕ от 30.07.2019 година
11 СЪОБЩЕНИЕ от 25.07.2019 година
12 СЪОБЩЕНИЕ от 25.07.2019 година
13 ОБЯВА
14 СЪОБЩЕНИЕ от 22.07.2019 година
15 ОБЯВА
16 СЪОБЩЕНИЕ
17 Допълнителен годишен план за ползване на дървесина от общински горски територии стопанисвани от ТП "ДГС Места" за 2019
18 Обявление № 33/06.06.2019г.
19 ОБЯВА
20 С Ъ О Б Щ Е Н И Е
21 С Ъ О Б Щ Е Н И Е
22 Уведомление
23 ЗАПОВЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАТЕГОРИЗАЦИЯТА НА ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ
24 Обявление за публична продан
25 Обявление за публична продан
26 Обявление за публична продан
27 О Б Я В Л Е Н И Е № 38/03.07.2019г.год.
28 О Б Я В Л Е Н И Е № 37/03.07.2019г.год.
29 ОБЯВА за търг
30 СЪОБЩЕНИЕ от 14.06.2019 година

eobshtina

mestni-izbori-2019


open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

You are here