Конкурси, търгове и обяви

Показване на № 
1 Обявление № 63-2019 на Решение № 51 от 2019г на ОбС
2 Обявление № 62-2019 на Решение № 51 от 2019г на ОбС
3 СЪОБЩЕНИЕ
4 ОБЯВА
5 ОБЯВА
6 ЗАПОВЕД № ПО-09-2137/02.12.2019 г.
7 ОБЯВА
8 ОБЯВА
9 ОБЯВА
10 Обява
11 ЗАПОВЕД
12 Заповед №ПО-09-2080/26.11.2019 г. на Директора на ОД "Земеделие" - гр. Благоевград.
13 ОБЯВА
14 СЪОБЩЕНИЕ
15 ОБЯВЛЕНИЕ № 51/ 11.10.2019г.
16 ОБЯВЛЕНИЕ № 47/30.09.2019г.
17 Съобщение за публична продан
18 ОБЯВА
19 Заповед за определяне на комисии за землищата на Община Банско
20 ОБЯВА
21 УВЕДОМЛЕНИЕ за обявена публична продан
22 УВЕДОМЛЕНИЕ за обявена публична продан
23 УВЕДОМЛЕНИЕ за обявена публична продан
24 УВЕДОМЛЕНИЕ за обявена публична продан
25 УВЕДОМЛЕНИЕ за обявена публична продан
26 СЪОБЩЕНИЕ за публична продан
27 СЪОБЩЕНИЕ
28 СЪОБЩЕНИЕ
29 Заповед за одобрени споразумения за ползване на земеделски земи по землище село Кремен
30 Заповед за одобрени споразумения за ползване на земеделски земи по землище село Обидим

eobshtina


АНКЕТА

АНКЕТА: Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики

Молим ви да отделите няколко минути и да отговорите на поставените въпроси.

 

 КЪМ АНКЕТАТА

open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

mestni-izbori-2019

You are here