Конкурси, търгове и обяви

Показване на № 
1 О Б Я В Л Е Н И Е № 18/29.05.2020год.
2 О Б Я В Л Е Н И Е № 17/29.05.2020год.
3 О Б Я В Л Е Н И Е № 16/29.05.2020год.
4 О Б Я В Л Е Н И Е № 12/26.02.2020 год.
5 О Б Я В Л Е Н И Е № 11/26.02.2020 год.
6 Съобщение за публично обявление
7 СЪОБЩЕНИЕ
8 Уведомление за инвестиционно намерение
9 СЪОБЩЕНИЕ
10 СЪОБЩЕНИЕ
11 СЪОБЩЕНИЕ
12 О Б Я В Л Е Н И Е № 14/12.03.2020год.
13 СЪОБЩЕНИЕ
14 СЪОБЩЕНИЕ
15 СПИСЪК на мери, пасища и ливади за индивидуално ползване, които ще се отдават под наем по реда на чл.37и от закона за собствеността и оплзавено на земеделските земи
16 СЪОБЩЕНИЕ за публична продан
17 О Б Я В Л Е Н И Е № 10/25.02.2020год.
18 О Б Я В Л Е Н И Е № 9/25.02.2020год.
19 О Б Я В Л Е Н И Е № 8/25.02.2020год.
20 О Б Я В Л Е Н И Е № 7/25.02.2020год.
21 РЕШЕНИЕ
22 СЪОБЩЕНИЕ
23 ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОЗЕМАНЕ ОТ ПОДЗЕМНИ ВОДИ
24 РЕШЕНИЕ
25 СЪОБЩЕНИЕ за публична продан
26 СЪОБЩЕНИЕ за публична продан
27 ЗАПОВЕД №03-20-45
28 ЗАПОВЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАТЕГОРИЗАЦИЯТА НА ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ
29 О Б Я В Л Е Н И Е № 56/ 05.11.2019г.
30 СПИСЪК на допуснатите кандидати за длъжността: Секретар на община Банско

eobshtina

image001


АНКЕТА

АНКЕТА: Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики

Молим ви да отделите няколко минути и да отговорите на поставените въпроси.

 

 КЪМ АНКЕТАТА

open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

mestni-izbori-2019

You are here