Проекти изпълнявани в община Банско

  • PDF

Оперативна програма

Име на проект

Обща стойност

Етап на развитие

Регионално развитие

ВЕИ и ЕЕ в общинската образователна инфрастуктура в гр.Банско и гр. Добринище

1 000 373,08 лв.

Приключен

Корекция на река Глазне в гр.Банско- 1 етап община Банско

1 017 647,22 лв.

Приключен

Подкрепа за диверсификацията на туристическите атракции на община Банско- БАНСКО КРЪСТОПЪТ НА ЦИВИЛИЗАЦИИТЕ

2 423 714,97 лв.

Приключен

Банско, Разлог и Кресна в прегръдката на Пирин

477 096,00 лв.

Приключен

Развитие на човешките ресурси

Приятелството прави чудеса

181 036,84 лв.

Приключен

Административен капацитет

Идентифициране и внедряване на добри практики в областта на управлението на човешките знания между община Банско и община Кройдън

300 514,64 лв.

Приключен

По- добро управление в община Банско

79 510,00 лв.

Приключен

Повишаване квалификацията и компетентността на служителите на община Банско за създаване на модерна и ефективна общинска администрация

90 907,88 лв.

В процес на изпълнение

Трансгранично сътрудничество
България- Македония

Изграждане на трансгранично културно сътрудничество България -Македония

294 176,15 Евро

Приключен

Обща култура, традиции и история- мост към нашето европейско бъдеще

299 457,90 Евро

В процес на изпълнение

Трансгранично сътрудничество
България- Гърция

Лесно пътуване : Гърция- България – Е-МОБИЛНИ РЕШЕНИЯ

93 673,34 Евро

Приключен

Интегриране на гръцко – българския туристически продукт

75 047,50 Евро

Приключен

Програма за развитие на селските райони

Рехабилитация на общински път с.Места- с.Филипово- с. Осеново и рехабилитация на общински път II-19 – с. Кремен

4 163 510,00 лв.

Приключен

Благоустрояване и рехабилитация на общински имоти на територията на населени места в община Банско – град Добринище, село Места и село Филипово

1 584 392,00 лв.

В процес на изпълнение

Фонд „Козлодуй”

„Идентификация на проектни линии за финансиране или съфинансиране от Международен Фонд Козлодуй (2010-2013)”, мярка 3

53 862,00 Евро

Приключен

Околна среда

„Рехабилитация на водоснабдителната и канализационната система на гр. Банско с изграждане на ПСОВ”

89 286 639 лв.

В процес на изпълнениеmedii

banner150x160pix 24-04-2015

You are here