СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК от 24.04.2017 г.

  • PDF

публикувано в понеделник 24.04.2017 г.
валидно до вторник 09.05.2017 г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на  настоящото съобщение следва да се явят в отдел “ПРИХОДИ” при Община Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1, ет. Партер, ст.102 за връчване на АКТ за установяване на задължение по декларация на основание чл. 107, ал. 3 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ /Акт/, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

№ и дата на Акт

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / БУЛСТАТ

Вид на задължението

1. 

АУ000964/05.11.2015 г.

СИМЕОН СТЕФАНОВ ДЖУРОВ

гр. София, ул. 438-ма №10 Б

**********

ДНИ и ТБО

2.

АУ001076/10.11.2015 г.

НИКОЛАЙ КИРИЛОВ ЛАЗАРОВ

гр.София, ж.к. Гевгелийски № 1, вх.А, ет. 12, ап. 59

**********

ДНИ и ТБО

3.

АУ001078/10.11.2015 г.

ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВ ТРАЙКОВ

гр.София, ж.к. Надежда № 463, вх.В,ап. 53

**********

ДНИ и ТБО

4.

АУ001586/16.12.2015 г.

МАРГАРИТА ДИМИТРОВА ТРАЙКОВА

гр.Благоевград, ул. Броди № 18, вх.А, ет. 6, ап. 18

**********

ДНИ и ТБО

5.

АУ001610/16.12.2015 г.

РИЧАРД КРИСТОФЪР КОНОЛИ

гр.Банско, ул. Явор № 48, ет. 1, ап. 2

**********

ДНИ и ТБО

6.

АУ001611/16.12.2015 г.

ДЖОАН ФРАНСИС КОНОЛИ

гр.Банско, ул. Явор № 48, ет. 1, ап. 2

**********

ДНИ и ТБО

7.

АУ001620/16.12.2015 г.

САШКА ДИМИТРОВА ДЖАДЖАРОВА

гр. Благоевград, ул.Ал. Стамболийски № 22,вх. А, ет.1,ап.1

**********

ДНИ и ТБО

8.

АУ001629/16.12.2015 г.

МИЛКА ДИМИТРОВА МАНДУХОВА

гр. Гоце Делчев, ул.Тодор Александров № 25

**********

ДНИ и ТБО

9.

АУ001630/16.12.2015 г.

НЕЛИ ДИМИТРОВА ТУЖАРОВА

гр. Гоце Делчев, ул.Криволак № 19

**********

ДНИ и ТБО

10.

АУ001700/17.12.2015 г.

КЕВИН АНДРЮ ГРОВЕЛ

гр. Банско, ж.с. МАРИЯ АНТОАНЕТА № А,ет.П,ап. 4А

**********

ДНИ и ТБО

11.

АУ001704/17.12.2015 г.

ДАНИЕЛА МИХАЙЛОВА МАНОЛОВА

гр. София, ул. Поп Богомил № 34

**********

ДНИ и ТБО

12.

АУ001739/18.12.2015 г.

КОСТАДИН ДИМИТРОВ ХАЛЕВ

гр.София, ж.к. Дружба № 162, вх.Б, ет.9, ап. 54

**********

ДНИ и ТБО

13.

АУ000946/28.11.2016 г.

ВЕЛИЧКА РАДОСЛАВОВА ДИМИТРОВА

гр.София, ж.к. Надежда № 270, вх.Г, ет. 7, ап. 83

**********

ДНИ и ТБО

14.

АУ000945/28.11.2016 г.

ДИМЧО СТОЯНОВ ДИМИТРОВ

гр.София, ж.к. Надежда № 270, вх.Г, ет. 7, ап. 83

**********

ДНИ и ТБО

15.

АУ000133/07.03.2017 г.

ГУД НЮЗ ЕООД

гр.София, ул. Г.С.Раковски № 130, ет. 1, ап. 4

**********

ДНИ и ТБО

16.

АУ000006/01.02.2017 г.

ИВАН ЙОРДАНОВ ВАСИЛЕВ

гр.София, ж.к. Надежда № 307, вх.В, ет. 1, ап. 51

**********

ДНИ и ТБО

17.

АУ000007/01.02.2017 г.

БЕРТА НИКОЛАЕВА ВАСИЛЕВА

гр.София, ж.к. Надежда № 307, вх.В, ет. 1, ап. 51

**********

ДНИ и ТБОmedii

open-data

banner150x160pix 24-04-2015

You are here