Съобщения по чл.32 от ДОПК

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК от 23.03.2017 г.

  • PDF

публикувано в четвъртък 23.03.2017 г.
валидно до четвъртък 06.04.2017г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на  настоящото съобщение следва да се явят в отдел “ПРИХОДИ” при Община Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1, ет. Партер, ст.102 за връчване на АКТ за установяване на задължение по декларация на основание чл. 107, ал. 3 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ /Акт/, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

№ и дата на Акт

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / БУЛСТАТ

Вид на задължението

1. 

АУ000728/25.10.2016 г.

ДЕБОРА УАЙТ

гр.София, ул. Аксаков № 28, ет.2, ап. 3

**********

ДНИ и ТБО

2.

АУ000787/11.11.2016 г.

ДЖОН ЕДУАРД САНДЪРС

гр.София, пл. Славейков № 7, вх.Б, ет.2, ап.19

**********

ДНИ и ТБО

3.

АУ000804/11.11.2016 г.

КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ РУПЧИН

гр.София, ж.к Лагера, бл.8, вх.Б, ет.2, ап. 14

**********

ДНИ и ТБО

4.

АУ000841/15.11.2016 г.

БХАСКАР РАТИЛАЛ ПАТНИ

гр.София, ул. Добри Войников №19,ет. 2, ап.3

**********

ДНИ и ТБО

5.

АУ000899/24.11.2016 г.

СТОЯН ИЛИЕВ СТАЛЕВ

гр.Стара Загора, ул. Българско оопълчение №60, вх.А,

**********

ДНИ и ТБО

6.

АУ001054/02.12.2016 г.

ДИМИТРИНА ДИМИТРОВА КЬОСЕВА

с.Падеш, ул. Иван Караджов № 44

**********

ДНИ и ТБО

7.

АУ001082/05.12.2016 г.

ДИМИТЪР РУМЕНОВ ТУТАЛОВ

с.Хубавене, ул.Шипка № 8

**********

ДНИ и ТБО

8

АУ000005/10.01.2017 г.

АВАЛНА БЪЛГАРИЯ ЕООД

гр.София, ул. Шейново № 71,ет.5

   

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК от 09.03.2017 г.

  • PDF

публикувано в четвъртък 09.03.2017 г.
валидно до четвъртък 23.03.2017г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на  настоящото съобщение следва да се явят в отдел “ПРИХОДИ” при Община Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1, ет. Партер, ст.102 за връчване на АКТ за установяване на задължение по декларация на основание чл. 107, ал. 3 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ /Акт/, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

№ и дата на Акт

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / БУЛСТАТ

Вид на задължението

1. 

АУ001231/13.11.2015 г.

ГАРЕТ ТОМАС ДЖЕНКИНС

гр.Банско, ул. Меча дупка № 8, ет.2, ап.F19А

**********

ДНИ и ТБО

2.

АУ001235/13.11.2015 г.

МАРТИН ХЮ БРАУН

гр.Банско, ул. Асаница № 12, вх.С, ет.2, ап.302

**********

ДНИ и ТБО

3.

АУ001236/13.11.2015 г.

МАТЮ ЕЙВЪН БЛАУН

гр.Банско, ул. Асаница № 12, вх.С, ет.2, ап.302

**********

ДНИ и ТБО

4.

АУ001242/16.11.2015 г.

ТАТЯНА ВИКТОРОВНА МИХЕЕВА

гр.Банско, ул. Братя Велеганови № 68В,ет. 3, ап. 3.5

**********

ДНИ и ТБО

5.

АУ001251/16.11.2015 г.

АНИТА ДЖОАН ФЕЙХИ

гр.Банско, к-с ПАРАДИСО ВЕРДЕ, вх.02, ет., ап. I10

**********

ДНИ и ТБО

6.

АУ001252/16.11.2015 г.

КРЕЙГ АНТЪНИ ФЛИК

гр.Банско, к-с ПАРАДИСО ВЕРДЕ, вх.02, ет., ап. I10

**********

ДНИ и ТБО

7.

АУ001256/16.11.2015 г.

РЪСЕЛ МЕЙРИОН ХАГЕРТИ

гр.Банско, ул. Страгите № 8,ет.03, ап. 2В

**********

ДНИ и ТБО

8.

АУ001255/16.11.2015 г.

ДЖОН ФИЛИП ХАГЕРИ

гр.Банско, ул. Страгите № 8,ет.03, ап. 2В

**********

ДНИ и ТБО

9.

АУ001593/16.12.2015 г.

САТИШ РУПАНИ

гр.Банско, ул. Страгите № 8,ет. 2, ап. 17В

**********

ДНИ и ТБО

10.

АУ001595/16.12.2015 г.

ТИМЪТИ ДЖОРДЖ ДЖЕНКИНС

гр.Банско, ул. Страгите № 8,ет.1, ап. 21А

**********

ДНИ и ТБО

11.

АУ001621/16.12.2015 г.

МИЛАН ПЕТРОВИЧ

с. Банско, ул. Найден Геров № 12, вх.А, ет.1, ап.3

**********

ДНИ и ТБО

12.

АУ001713/17.12.2015 г.

САЙМЪН БУЛ

гр.Банско, ул. Страгите № 8, вх. А, ет. 1, ап. 12А

**********

ДНИ и ТБО

13.

АУ001714/17.12.2015 г.

ДЖАНИС ХЕЛЪН КЛЕР БУЛ

гр.Банско, ул. Страгите № 8, вх. А, ет. 1, ап. 12А

**********

ДНИ и ТБО

14.

АУ001726/18.12.2015 г.

ПЕТРЕ ЛОУИС БОТЕЗАТУ

гр.Банско, ул. Страгите № 8, вх. А, ет. 2, ап. А33

**********

ДНИ и ТБО

15.

АУ001728/18.12.2015 г.

МИХАЕЛА КОНСТАНТИН ЕУЖЕНИЯ БОТЕЗАТУ

гр.Банско, ул. Страгите № 8, вх. А, ет. 2, ап. А33

**********

ДНИ и ТБО

16.

АУ001734/18.12.2015 г.

БРАЯН ЛИЙ ПОМОНЕ

гр.Банско, ул. Страгите № 8, ет. 1, ап. 17А

**********

ДНИ и ТБО

17.

АУ001735/18.12.2015 г.

САРА ДЖЕЙН САНДЕРСОН

гр.Банско, ул. Страгите № 8, ет.1, ап.17А

**********

ДНИ и ТБО

18.

АУ001736/18.12.2015 г.

ЧАНДРАКАНТ ПАНДУРАНГ ГОСАВИ

гр.Банско, ул. Страгите № 8, вх. А, ет.1, ап. А20

**********

ДНИ и ТБО

19.

АУ001737/18.12.2015 г.

РАШМИ ПОДАР

гр.Банско, ул. Страгите № 8, вх. А, ет.1, ап. А20

**********

ДНИ и ТБО

20.

АУ000846/16.11.2016 г.

НИКОЛАЙ ЗДРАВКОВ ГРАДЕВСКИ

гр.София, жк Младост 2, бл.208, вх.30, ет.10, ап. 72

**********

ДНИ и ТБО

21.

АУ001115/09.12.2016 г. АУ001130/09.12.2016 г.

ЕЙРЕ СКИ КЪНСТРАКШЪН ООД

гр.София, бул. България № 86А, ет.3, ап. 3А

**********

ДНИ и ТБО

22.

АУ000097/23.02.2017 г. АУ000098/23.02.2017 г. АУ000099/23.02.2017 г. АУ000100/23.02.2017 г. АУ000101/23.02.2017 г. АУ000102/23.02.2017 г. АУ000103/23.02.2017 г. АУ000104/23.02.2017 г.

ЕЙРЕ СКИ КЪНСТРАКШЪН ООД

гр.София, бул. България № 86А, ет.3, ап. 3А

**********

ДНИ и ТБО


medii

open-data

banner150x160pix 24-04-2015

You are here