Съобщения по чл.32 от ДОПК

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК от 12.12.2017 г.

  • PDF

публикувано във вторник 12.12.2017 г.
валидно до четвъртък 28.12.2017 г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на  настоящото съобщение следва да се явят в отдел “ПРИХОДИ” при Община Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1, ет. Партер,ст.102 за връчване на АКТ за установяване на задължение по декларация на основание чл. 107, ал. 3 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ /Акт/, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

№ и дата на Акт

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / БУЛСТАТ

Вид на задължението

1. 

АУ000607/11.10.2017 г.  

ИНТЕРМЕДИА КОМЮНИКЕЙШЪН СОЛЮШЪНС ООД

гр. Варна, ул. Драгоман № 9, ет. 2

**********

ДНИ и ТБО

2.

АУ000798/13.11.2017 г.

СИТИ СТРОЙ-I ЕООД

гр. София, ж.к. Белите брези № 13, ет.3, ап.9

**********

ДНИ и ТБО

3.

АУ000826/14.11.2017 г.

ЕВРОГЕОКОМФОРТ ЕООД

гр. София, ул. Малуша № 2, вх.Б, ет.5, ап.21

**********

ДНИ и ТБО

4.

АУ000920/16.11.2017 г.

МЪКИ БИЗНЕС   ООД

гр. Банско, ул. Цар Симеон I, сгр. 1, к-с Вихрен, ап. 5

**********

ДНИ и ТБО

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК от 30.11.2017 г.

  • PDF

публикувано вчетвърк 30.11.2017 г.
валидно до четвъртък 14.12.2017 г., 17:00 часа

      Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на  настоящото съобщение следва да се явят в отдел “ПРИХОДИ” при Община Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1, ет. Партер,ст.102 за връчване на АКТ за установяване на задължение по                                                                                                                                                                                                                                                                            декларация на основание чл. 107, ал. 3 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ /Акт/, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

№ и дата на Акт

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / БУЛСТАТ

Вид на задължението

1. 

АУ000383/13.07.2017 г. АУ000384/13.07.2017 г.

ДЖЕЙ ЕМ СИ ЛЕЖЪР ЕООД

гр. Варна, ул. Генерал Колев № 9 2

**********

ДНИ и ТБО

2.

АУ000667/16.10.2017 г.

БАРКЛИС ПРОПЪРТИ ЕООД

гр. Банско, ул. Тевно езеро № 8

**********

ДНИ и ТБО

3.

АУ000670/16.10.2017 г.

СТУДБРИДЖ-53 ЕООД

гр. София, ул. Цар Асен № 101, ап.4

**********

ДНИ и ТБО

4.

АУ000674/16.10.2017 г.

МБ АСОСИЕЙТЕС ООД

гр. Банско, ул. Бъндерица № 26

**********

ДНИ и ТБО

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК от 27.11.2017 г.

  • PDF

публикувано впонеделник 27.11.2017 г.
валидно до понеделник 11.12.2017 г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на  настоящото съобщение следва да се явят в отдел “ПРИХОДИ” при Община Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1, ет. Партер,ст.102 за връчване на АКТ за установяване на задължение по  декларация на основание чл. 107, ал. 3 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ /Акт/, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

№ и дата на Акт

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / БУЛСТАТ

Вид на задължението

1. 

АУ000581/03.10.2017 г.

ЕВРОГЕОКОМФОРТ ЕООД

гр. София, ул. Малуша № 2, вх.Б, ет. 5, ап. 21

**********

ДНИ и ТБО

2.

АУ000671/16.10.2017 г.

СИ БИ СИ ХОЛИДЕЙ ЕООД

гр. София, ул.Крушова градина № 6А

**********

ДНИ и ТБО

3.

АУ000582/03.10.2017 г. АУ000583/03.10.2017 г.

ДУЧЕ ТУР ООД

гр. Пловдив, ул. Найден Геров № 17

**********

ДНИ и ТБО

4.

АУ000639/12.10.2017 г.

КЕРИ СКИ КЪНСТРАКШЪН ООД

гр. София, бул. България № 86А,ет. 3, ап. 3А

**********

ДНИ и ТБО

5.

АУ000639/12.10.2017 г.

БЯЛ ВРЪХ ЕООД

гр.София, ул. Ран Босилек №5

**********

ДНИ и ТБО


medii

open-data

banner150x160pix 24-04-2015

You are here