Съобщения по чл.32 от ДОПК

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК от четвъртък 14.04.2015 г.

  • PDF

публикувано в четвъртък 14.04.2015 г.
валидно до четвъртък 28.04.2015 г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на  настоящото съобщение следва да се явят в отдел “ПРИХОДИ” при Община Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1, ет. Партер, ст.102 за връчване на АКТ за установяване на задължение по декларация на основание чл. 107, ал. 3 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ /Акт/, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

№ и дата на Акт

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / БУЛСТАТ

Вид на задължението

1. 

АУ001477/08.12.2015 г.

ИВАН ГЕОРГИЕВ МЕТАЛОВ

гр.Банско, ул. Стефан Стамболов № 66

**********

ДНИ и ТБО

2.

АУ001478/08.12.2015 г.

ТИНКА НИКОЛОВА МЕТАЛОВА

гр.Банско, ул. Стефан Стамболов № 66

**********

ДНИ и ТБО

3.

АУ000424/15.09.2015 г.

ВЕЛМИРА ПЛАМЕНОВА СТОЙКОВА

гр. София, ул. Плачковски манастир №18, вх. Б, ет. 3, ап.4

**********

ДНИ и ТБО

4.

ПС000192/27.08.2013 г.

РУМЕН САМУИЛОВ АЛИПИЕВ

с. Мортагоново, ул. Огоста № 2

**********

ППС

5.

АУ001574/14.12.2015 г.

ЦВЕТЛИН ЛАЗАРОВ КОЦЕВ

гр. София, ул. Йордан Хаджиконстантинов №92, ет. 4, ап. 11

**********

ДНИ и ТБО

6.

АУ001433/03.12.2015 г.

ДИМИТЪР ПЕТРОВ УЗУНОВ

с. Обидим, общ. Банско

**********

ДНИ и ТБО


medii

banner150x160pix 24-04-2015

You are here