Съобщения по чл.32 от ДОПК

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК от 07.07.2016 г.

  • PDF

публикувано в четвъртък 07.07.2016 г.
валидно до четвъртък 21.07.2016 г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на  настоящото съобщение следва да се явят в отдел “ПРИХОДИ” при Община Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1, ет. Партер, ст.102 за връчване на АКТ за установяване на задължение по декларация на основание чл. 107, ал. 3 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ /Акт/, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

№ и дата на Акт

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / БУЛСТАТ

Вид на задължението

1. 

АУ000219/09.04.2013 г.

БИ ЕС ДИ КОНСТРАКШЪН ООД

гр.София, ул. Фредерик Жолио Кюри № 48, ет. 2, ап. 3

**********

ДНИ и ТБО

2.

ПД000093/13.12.2013 г.

АНТОАНЕТА ВЕЛКОВА ИВАНОВА

гр. Димитровград, бул. България №3, вх. А, ет. 1, ап. 2

**********

ПД

3.

 

ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ ПОПОВ

гр. Благоевград, ул. Даме Груев № 32, вх. Г, ет. 3, ап.8

**********

ДНИ и ТБО

4.

АУ001645/17.12.2013 г.

БОРЯНА ГЕОРГИЕВА КОЛЧАГОВА- КИЧЕВА

гр. София, жк Люлин, № 623, вх. Б, ап. 36

**********

ДНИ и ТБО

5.

ПД000094/13.12.2013 г.

ГЕОРГИ НИКОЛОВ СТОЯНОВ

гр. Гоце Делчев, ул. Христо Силянов № 20

**********

ПД

6.

ПД000102/16.12.2013 г.

КРАСИМИР ДИМИТРОВ ХИЛЕВ

гр. Добрич, ул. Ген. Цицерман №25

**********

ПД

7.

ПД000006/04.12.2014 г.

КАМЕЛИЯ ЦВЕТАНОВА СОТИРОВА

гр.Банкя, ул. Варна № 68

**********

ПД

8.

ПД000014/08.12.2014 г.

АМИДЕ МУСТАФА САЛИ

гр.Варна, ул. Цар Иван Срацимир № 89

**********

ПД

9.

АУ000871/30.10.2015 г.

НИКОЛАЙ ТОДОРОВ КОЗАРЕВ

гр. Добринище, ул. Иван Попов Деницин №2

**********

ДНИ и ТБО

10.

АУ001409/03.12.2015 г.

ВИКТОР СЛАВЧОВ ДАСКАЛОВ

гр.Благоевград, ул. д-р Христо Татарчев № 38, вх.Б, ет. 4, ап. 12

**********

ДНИ и ТБО

11.

АУ001411/03.12.2015 г.

МАГДАЛИНА СЛАВЧОВА ДАСКАЛОВА

гр.Благоевград, ул. д-р Христо Татарчев № 38, вх.Б, ет. 4, ап. 12

**********

ДНИ и ТБО

12.

АУ001457/04.12.2015 г.

АУ001458/04.12.2015 г.

АУ001459/04.12.2015 г.

АУ001460/04.12.2015 г.

АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСАНДРОВ

гр. София, ж.к. Овча купел, № 501, вх. В, ет. 8, ап.19

**********

ДНИ и ТБО

13.

АУ001519/10.12.2015 г.

ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА КРЪСТЕВА

гр. Гоце Делчев , ул. Страцин № 21

**********

ДНИ и ТБО

14.

АУ000026/22.02.2016 г.

АУ000027/22.02.2016 г.

АУ000028/22.02.2016 г.

БОЛКАН ХОУМС ООД

с. Владая, общ. Столична, ул. Пирин № 8

**********

ДНИ и ТБО

15.

АУ000871/30.10.2015 г.

НИКОЛАЙ ТОДОРОВ КОЗАРЕВ

гр. Добринище, ул. Иван Попов Деницин №2

**********

ДНИ и ТБО

16.

ПС000017/10.06.2013 г.

ЕТ БАКА -АЛЕКСАНДЪР ДУРЧОВ

гр. Банско, ул. Васил Левски №29

**********

ППС

17.

ПД000082/03.07.2013 г.

РУМЕН СИМЕОНОВ НИКОЛОВ

гр. София, ул. Владайска № 38, ет. 3, ап. 8

**********

ПД

18.

ПД000105/16.12.2013 г.

ИВАН ИВАНОВ ДИМОВ

гр. Пловдив, ул. Густав Вайганд № 6, ет.3

**********

ПД


medii

banner150x160pix 24-04-2015

You are here