Съобщения по чл.32 от ДОПК

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК от 11.02.2016 г.

  • PDF

публикувано в четвъртък 11.02.2016 г.
валидно до четвъртък 25.02.2016 г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на  настоящото съобщение следва да се явят в отдел “ПРИХОДИ” при Община Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1, ет. Партер, ст.102 за връчване на АКТ за установяване на задължение по декларация на основание чл. 107, ал. 3 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ /Акт/, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

№ и дата на Акт

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / БУЛСТАТ

Вид на задължението

1. 

ПС000027/10.06.2013 г.

СТРАЖ-СЕКЮРИТИ-СОТ ООД

гр. Благоевград, ул. Крали Марко № 1, ет. 2, ап. 4

**********

ПС

2. 

ПС000062/13.06.2013 г.

ПС000063/13.08.2013 г. ПС000069/13.08.2013 г.

ЛАЗАР АЛЕКСАНДРОВ МАЦУРЕВ

гр. Банско, ул. Княз Александър Батенберг №9

**********

        ПС

3.

ПС000077/13.08.2013 г. ПС000078/13.08.2013 г.

КАТЯ НИКОЛОВА КЕХАЙОВА

гр. Банско, ул. Панайот Хитов №6

**********

         ПС

4.

ПС000102/14.08.2013 г.

АЛЕКСАНДЪР ЕМИЛОВ ПЕТРОВ

гр. Банско, ул. Байкушева мура №7

**********

         ПС

5.

ПС000106/14.08.2013 г.

ДИМИТЪР ИВАНОВ ХАДЖИСТОЯНОВ

гр. Банско, ул. Патриарх Евтимий №6

**********

         ПС

6.

ПС000109/14.08.2013 г.

ДИМИТЪР ТОМОВ ЦИГУРИЙН

гр. Добринище, ул. Атанас Попадийн №10

**********

         ПС

7.

ПС000116/14.08.2013 г.

ПЛАМЕН ИВАНОВ ПЪДАРСКИ

гр. Банско, ул. Драма № 1, вх. А, ет. 2, ап.3

**********

         ПС

8.

ПС000127/14.08.2013 г.

ЛЮБЕН ГЕОРГИЕВ ГОСТУНСКИ

с. Кремен, общ. Банско

**********

         ПС

9.

ПС000123/14.08.2013 г.

ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ БЕНИН

гр. Банско, ул. Цар Калоян № 18

**********

         ПС

10.

ПС000134/14.08.2013 г.

ВЛАДИМИР БОРИСОВ ГРАНЗОВ

с. Кремен, общ. Банско

**********

         ПС

11.

ПС000146/14.08.2013 г.

СЛАВЧО СТОЯНОВ СТОИЧКОВ

гр. Банско, ул. Байкушева мура № 17

**********

         ПС

12.

ПС000154/14.08.2013 г.

НИКОЛАЙ РАДКОВ КУШЛЕВ

гр. Банско, ул. Св. Климент Охридски № 25

**********

         ПС

13.

ПС000155/14.08.2013 г.

БОЖИДАР ВАСИЛЕВ СПАСЕВ

гр. Банско, ул. Явор № 1

**********

         ПС

14.

ПС000177/22.08.2013 г.

ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ РУСКОВ

гр. Банско, ул. Братя Велеганови № 28

**********

       ПС

15

ПС000196/27.08.2013 г.

БЛАГОЙ КОСТАДИНОВ БЛАГОЕВ

гр. Добринище, ул. Атанас Попадийн №10

**********

         ПС


medii

banner150x160pix 24-04-2015

You are here