Съобщения по чл.32 от ДОПК

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК от петък, 28.02.2014 г.

  • PDF

публикувано в петък, 28.02.2014г.
валидно до петък 08.03.2014г., 17:00 часа

    Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 7 – дневен срок от поставяне на  настоящото съобщение следва да се явят в отдел “ПРИХОДИ” при Община Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1, ет.Партер, ст.102 за връчване на Покана за доброволно изпълнение на основание чл.182, ал.1 от ДОПК .

    В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Покана

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / БУЛСТАТ

Вид на задължението

 

ПДП000857/20.11.2013 г.

РАДКО ЛАЗАРОВ ПИРИШАНЧИН

гр. Банско, ул.„Гоце Делчев” № 33

**********

ДНИ иТБО

2.

ПДП000865/20.11.2013 г.

МИХАИЛ ИВАНОВ ДРАГОСИНОВ

гр. Банско, ул.„Искър” № 5

**********

ДНИ иТБО

3.

ПДП000866/20.11.2013 г.

ИВАН КОСТАДИНОВ КОЛЧАГОВ

гр. Банско, ул.„Дамяница” № 2

**********

ДНИ иТБО

4.

ПДП000881/20.11.2013 г., ПДП000882/20.11.2013г.

СТЮЪРТ ТОРН

гр. Банско, ул.„Кир Благо Тодев” № 4-11, ет. 1, ап. 202

**********

ДНИ и ТБО

5.

ПДП000817 / 19.11.2013 г

ФИЛИП ДЖОН РОДБАРТ

гр. Банско, ул.„Стефан Караджа” № 87,ет.1,ап.15

**********

ДНИ и ТБО

6.

ПДП000898 / 20.11.2013г.

ПДП000899 / 20.11.2013г.

МАРИО ПЕТРОВ ПЕНГЬОВ

гр. Добринище, ул.„Хан Аспарух” № 21

**********

ДНИ и ТБО

7.

ПДП 000900 / 20.11.2013г

ДИМИТЪР ТОДОРОВ ЧОЛЕВ

гр. Банско, ул.„Иван Вазов” № 6

**********

ДНИ и ТБО

8.

ПДП 000821 / 19.11.2013г

САЙМЪН НИКЪЛАС ТУЕДЪЛ

гр.Банско,ул.”Вардар”

№2, ет.2 ап.37

**********

ДНИ и ТБО

9.

ПДП0000823/19.11.2013г.

ДЖЕЙМС НИКОЛАС УОТСЪН БИЙКРОФТ

гр. Банско, к-с Тамплиер, ап. 60

**********

ДНИ и ТБО

10.

ПДП 000824/ 19.11.2013г

БЕН КОНСТАНТИН ГИАНАКИС

гр. Банско, к-с Тамплиер, ап. 60

**********

ДНИ и ТБО

11.

ПДП0000825/19.11.2013г.

платен

гр.Банско, ул..„Братя Велеганови”, №18,ет.3, ап.15

**********

ДНИ и ТБО

12.

ПДП0000826/19.11.2013г.

РИЧАРД ПОЛ ХОУМЪР

гр.Банско, ул.. „Христо Ботев”, №17, ет.3, ап. 4

**********

ДНИ и ТБО

13.

ПДП000828/19.11.2013 г.

РОБЪРТ ТОМАС

гр. Банско, ул. Стефан Караджа №76,ет.3, ап.12

**********

ДНИ и ТБО

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК от петък, 28.02.2014 г.

  • PDF

публикувано в петък, 28.02.2014 г.
валидно до петък, 14.03.2014 г., 17:00 часа

    Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на  настоящото съобщение следва да се явят в отдел “ПРИХОДИ” при Община Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1, ет. Партер, ст.102 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК .

    В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени. 

№ и дата на Акт

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / БУЛСТАТ

Вид на задължението

 

АУ000415/07.08.2013 г.

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА КОСТОВА

гр. София, ж.к. Стрелбище, №103, вх. Б, ап. 40

**********

ДНИ и ТБО

 

АУ000474/21.08.2013 г.

ВАЛЕРИ ХРИСТОВ ГРИГОРОВ

гр. София, ул. Йоан Екзарх, № 8

**********

ДНИ и ТБО

 

АУ000475/21.08.2013 г

ДОНКА ДЕЛЧЕВА ДЕЛЧЕВА

гр.Пловдив, ж.к. Тракия, № 5, вх. Г

**********

ДНИ и ТБО

4.

АУ000484/21.08.2013 г.

АУ000485/21.08.2013 г.

АЙРИН МАРГАРЕТ МАККАРТНИ

гр.Банско, к-с „Манастира” № А, ап. 48А

**********

ДНИ и ТБО

5.

АУ000486/21.08.2013 г.

РОБЪРТ АРТУР БРАУН

гр.Банско, ул.” Цар Симеон” № 82, вх. Б1,ет. 2, ап. 4

**********

    ДНИ и ТБО

6.

АУ000489/21.08.2013 г

ДЕЙВИД АЛЕКСАНДЪР ПЪРСИВАЛ

гр. София , ул. ” Уилям Гладстон”, №28,ет. 1, ап.11

**********

ДНИ и ТБО

7.

АУ000491/21.08.2013 г

ТАМСИН ЛАУРА ЖИЛБЕРТ-ЮП

гр.Банско, ул.” Георги Настев”, №2, ет. 2, ап.4

**********

ДНИ и ТБО

8.

АУ000493/28.08.2013 г.

РИЧАРД ПОЛ ХОУМЪР

гр.Банско, ул.”Христо Ботев”, №17, ет. 3, ап. 4

***********

ДНИ и ТБО

9.

АУ000497/28.08.2013 г.

НИКОЛАС МИЧЪЛ

гр..Банско, ул.” Цар Симеон” № 82, вх. Б4,ет. 1, ап. 3

**********

ДНИ и ТБО

10.

АУ000499/28.08.2013 г.

БИЛИ РАЛФ ХОСФОРД

гр.Варна, бул. Цар Освободител, №24, ет. 1

***********

ДНИ и ТБО

11.

АУ000507/28.08.2013 г.

ПИТЪР АНДРЮ ЛОЙД

гр. Пловдив, ул. “Света Петка” №24, ет.1, ап.1

**********

ДНИ и ТБО

12.

АУ000510 / 30.08.2013 г.

БОРИС НИКОЛОВ ВАПЦАРОВ

гр. София, бул.” Джеймс Баучер” №25

***********

ДНИ и ТБО

13.

АУ000518/04.09.2013 г.

ЛИ СКОТ ПЕМБЕРТЪН

гр. София, бул.”Ал. Стамболийски” №47, ет.4, ап.12

**********

ДНИ и ТБО

14.

АУ000525/05.09.2013 г.

ШЕЙ МАРИУС ОКОНЪР

гр.София, ул.”Уилям Гладстоун” №28, ет.1, ап.11

***********

ДНИ и ТБО

15.

АУ000526 /05.09.2013 г.

ХАРИ МАККОНЪЛ

гр.София, ул.”Уилям Гладстоун”№28, ет.1, ап.11

***********

ДНИ и ТБО

16.

АУ000534 / 18.09.2013 г.

СЕЛЕКТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГС ЛИМИТИД

гр.Банско, м. “Герачини улици “ №1, ап. 32

**********

ДНИ и ТБО

17.

АУ000540 /18.09.2013г.

ДАНИ - 1 ЕООД

гр. Русе, ул.”Плиска” №43

**********

ДНИ и ТБО

18.

АУ000547/18.09.2013г.

ДАЙАН ЕЛИЗАБЕТ ХЪТЪН

гр.Варна,

ул.”Цар Симеон І” №20

***********

ДНИ и ТБО

19.

АУ000557/19.09.2013 г.

ВИВИАН ДЖЕЙН ИЙСТЪН

гр.Банско,ул.” Цар Симеон” №82, ет. 1, ап.13

***********

ДНИ и ТБО

20.

АУ000600 /07.10.2013г.

БОРИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ ОВЧАРОВ

гр.Банско, ул.”Драма”№19

**********

ДНИ и ТБО

21.

АУ000604/ 07.10.2013г.

РОСЕН КИТАНОВ ТОДОРОВ

гр.Банско, ул.”ген. Стилян Ковачев” №22

*********

ДНИ и ТБО

22.

АУ000605/07.10.2013г.

АСЕН БОРИСОВ КОВАЧЕВ

гр.Банско, ул.”Предел”№44 вх.А

***********

ДНИ и ТБО

23.

АУ000606/07.10.2013г

ЯНКА ЛАЗАРОВА КОВАЧЕВА

гр.Банско, ул.” Рила” №41

***********

ДНИ и ТБО

24.

АУ000607/08.10.2013 г.

ИВАН КИТАНОВ ТОДОРОВ

гр.Банско, ул.”ген. Стилян Ковачев” № 22

*********

ДНИ и ТБО

25.

АУ000609/08.10.2013 г.

АСЯ ВАСИЛЕВА СТРАТИЕВА

гр. София, ул.”Синя скала” №10

**********

ДНИ и ТБО

26.

АУ000612/08.10.2013 г.

ЛЮБЕН ИВАНОВ ДРАГОСИНОВ

гр.Банско, ул.”Искър” №5

*********

ДНИ и ТБО

27.

АУ000614 / 08.10.2013 г

ВЕНЕАМИН СТРАХИЛОВ ГРИГОРОВ

гр.София, ул.”Нарцис” №22

**********

ДНИ и ТБО

28.

АУ000622/ 09.10.2013 г.

КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ ЛАЛЕВ

гр.Банско,ул.”Братя Молерови” №5

**********

ДНИ и ТБО

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК от понеделник, 24.02.2014 г.

  • PDF

публикувано в понеделник, 24.02.2014г.
валидно до петък 05.03.2014г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 7 – дневен срок от поставяне на  настоящото съобщение следва да се явят в отдел “ПРИХОДИ” при Община Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1, ет.Партер, ст.102 за връчване на Покана за доброволно изпълнение на основание чл.182, ал.1 от ДОПК .

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

№ и дата на Покана

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / БУЛСТАТ

Вид на задължението

 

ПДП000797/18.11.2013 г.,

РУМЕН ИВАНОВ СЪБЕВ

гр. Банско, ул.„Шипка” № 5

**********

ПД

2.

ПДП000798/18.11.2013 г., ПДП000799/18.11.2013 г.

ГЕОРГИ НЕДЯЛКОВ СИМЕОНОВ

гр. Хасково, ул. „Липа” № 25

**********

ПД

3.

ПДП000802/18.11.2013 г.

ИВАЙЛО ХРИСТОВ АНЧЕВ

гр. София, ж.к. Суха Река бл.30 вх. Д, ап.88

**********

ПД

4.

ПДП000265/21.03.2013 г., ПДП000266/21.03.2013г.,

ПДП000267/21.03.2013г,

ПДП000268/21.03.2013г.,

ПДП000269/21.03.2013г.

ИНТЕРАРТ ГРУП ООД

гр. София, р-н Оборище, ул. „Будапеща” №20

ет.3, ап.17

**********

ДНИ и ТБО

5.

ПДП000685 / 30.09.2013 г

ПДП000686 / 30.09.2013 г

ТРЕЙД-КОНСУЛТ 2009 ООД

гр.Пловдив, ул.”Дунав” №51, ет.1, ап. 3, комплекс Подем офис 3

**********

ДНИ и ТБО

6.

ПДП000679 / 30.09.2013г.

ПДП000011 / 16.01.2014г.

СИНВЕСТ ООД

гр. София, р-н Подуяне,ж.к. Сухата река, Тодорини кули № 47,СК ”Левски ”, Зала за приложни спортове

**********

ДНИ и ТБО

7.

ПДП 000730 / 13.11.2013г

БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКА КЪЩА ЕООД

гр.София, ул.”Милин камък” №22, р-н Лозенец

**********

ДНИ и ТБО

8.

ПДП 000736 / 13.11.2013г

ХАДЖИМЪНИ ЕООД

с. Бата, общ. Поморие, обл. Бургас

**********

ДНИ и ТБО

9.

ПДП0000741/13.11.2013г.

ПДП000742 / 13.11.2013г.

ЗОМЕЙД ТРЕЙДИНГ ЕООД

гр. София, р-н Слатина, ул. Коста Лулчев №31,вх.А, ет. 2, ап. 4

**********

ДНИ и ТБО

10.

ПДП 000744/ 13.11.2013г ПДП 000745/ 13.11.2013г

ГОЛМЕД МЕНИДЖМЪНТ ЕООД

гр. Банско, к-с Четирилистна детелина, вх. Д, ет.3, ап. 2-2

**********

ДНИ и ТБО

11.

ПДП0000738/13.11.2013г.

БРУСАТУН ЕООД

гр.Разлог, ул.. „Яне Сандански”, №34

**********

ДНИ и ТБО

12.

ПДП0000739/13.11.2013г.

ТОНИКОПСТРОЙ ЕООД

гр.София, ул.. „Райко Алексиев”, №26, бл.3, вх. Б

**********

ДНИ и ТБО

Административни услуги

cao final 1


You are here