Съобщения по чл.32 от ДОПК

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК от 22.08.2016 г.

  • PDF

СЪОБЩЕНИЕ

по чл.32 от ДОПК

публикувано в понеделник 22.08.2016 г.
валидно до сряда  07.09.2016 г., 17:00 часа

      Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на  настоящото съобщение следва да се явят в отдел “ПРИХОДИ” при Община Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1, ет. Партер, ст.102 за връчване на АКТ за установяване на задължение по декларация на основание чл. 107, ал. 3 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ /Акт/,  ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

№ и дата на Акт

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / БУЛСТАТ

Вид на задължението

1. 

   АУ000036/13.06.2016 г.

   АУ000037/14.06.2016 г.

  АУ000038/14.06.2016 г. 

  АУ000039/14.06.2016 г.

  АУ000040/14.06.2016 г.

  АУ000041/14.06.2016 г.

 АУ000042/14.06.2016 г.

 АУ000043/14.06.2016 г.

 АУ000044/14.06.2016 г.

 АУ000045/14.06.2016 г.

 АУ000046/14.06.2016 г.

 АУ000047/14.06.2016 г.

АУ000048/14.06.2016 г

АУ000049/14.06.2016 г

АУ000050/14.06.2016 г

АУ000051/14.06.2016 г

АУ000052/14.06.2016 г

АУ000053/14.06.2016 г

АУ000054/14.06.2016 г

АУ000055/14.06.2016 г

АУ000056/14.06.2016 г

АУ000057/14.06.2016 г.

АУ000058/22.06.2016 г.

АУ000059/22.06.2016 г.

АУ000060/22.06.2016 г.

АУ000061/22.06.2016 г.

АУ000062/22.06.2016 г.

АУ000063/22.06.2016 г.

АУ000064/22.06.2016 г.

АУ000065/22.06.2016 г.

АУ000066/22.06.2016 г.

АУ000067/22.06.2016 г.

АУ000068/22.06.2016 г.

АУ000069/22.06.2016 г.

АУ000070/22.06.2016 г.

АУ000071/22.06.2016 г.

АУ000072/22.06.2016 г.              

ДИ ЕМ ДЕ ДИВЕЛЪПМЪНТС ООД

гр.София, ул. Цар Шишман № 5А, ет. 1, ап. 2

**********

ДНИ и ТБО

2.

АУ000073/27.06.2016 г.

ФОУР ГРУП ООД

гр.София, бул. Васил Левски № 78, ап. 1

**********

ДНИ и ТБО

3.

АУ000076/28.06.2016 г.

КОРИФИ ООД

гр. София, ул. Иван Йончев № 5

**********

ДНИ и ТБО

4.

АУ000079/28.06.2016 г.

БУЛЛЕС СТРОЙ ХОЛДИНГ ЕООД

гр. София, ул. Бигла № 62, ет.2, ап.7

**********

ДНИ и ТБО

5.

АУ000080/29.06.2016 г.

МАКНИЙВСКИ ОУВЪРСИЙЗ ДИВЕЛОПМЪНТС ООД

гр. София, ул. Сердика № 2, вх.Б, ет.1

**********

ДНИ и ТБО

6.

АУ000099/07.07.2016 г.

ВИКТОРИЯ- ПИРИН ИНВЕСТ ЕООД

гр. Разлог, ул. Черна река № 32

**********

ДНИ и ТБО

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК от 02.08.2016 г.

  • PDF

публикувано на вторник 02.08.2016 г.
валидно до вторник 16.08.2016 г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на  настоящото съобщение следва да се явят в отдел “ПРИХОДИ” при Община Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1, ет. Партер, ст.102 за връчване на АКТ за установяване на задължение по декларация на основание чл. 107, ал. 3 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ /Акт/, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

№ и дата на Акт

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / БУЛСТАТ

Вид на задължението

1. 

АУ000095/06.07.2016 г.

ЕЙРЕ СКИ КЪМЪРШЪЛ 2 ЕООД

гр.София, бул. България № 86А, ет. 3, ап. 3А

**********

ДНИ и ТБО

2.

АУ000094/06.07.2016 г.

ЕЙРЕ СКИ КЪМЪРШЪЛ 1ЕООД

гр.София, бул. България № 86А, ет. 3, ап. 3А

**********

ДНИ и ТБО

3.

АУ000081/29.06.2016 г.

ПАТЪРНОСТЪР РИЪЛ ЕСТЕЙТ ЕООД

гр. Созопол, ул. Републиканска № 2

**********

ДНИ и ТБО

4.

АУ000078/28.06.2016 г.

АЙ ОУ ЕС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ОПЕРЕЙШЪНЪЛ СЪПОРТ ЕООД

гр. София, ул. Съборна № 14, ет. 1

**********

ДНИ и ТБО

5.

АУ000034/04.05.2016 г.

НИКОЛА НИКОЛОВ ВАПЦАРОВ

гр. София, ул. Джеймс Баучер № 25, вх.Б, ет.1, ап.1

**********

ДНИ и ТБО

6.

АУ000035/04.05.2016 г.

БОРИС НИКОЛОВ ВАПЦАРОВ

гр. София, ул. Джеймс Баучер № 25, вх.Б, ет.1, ап.1

**********

ДНИ и ТБО

7.

АУ001413/03.12.2015 г.

ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ ПОПОВ

гр. Благоевград, ул. Даме Груев №32,вх. Г, ет.3, ап.8

**********

ДНИ и ТБО

8.

         

medii

banner150x160pix 24-04-2015

You are here