Съобщения по чл.32 от ДОПК

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК от вторник, 16.09.2014г.

  • PDF

публикувано във вторник, 16.09.2014г.
валидно до 23.09.2014г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 7 – дневен срок от поставяне на  настоящото съобщение следва да се явят в отдел “Приходи” при община Банско,пл. “Никола Вапцаров” № 1, ет.Партер, ст.102 за връчване на Покана за доброволно изпълнение на задължение по декларация на основание чл.182, ал.1 от ДОПК .

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Поканата, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

№ и дата на Акт

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / БУЛСТАТ

Вид на задължението

1. 

ПДП000014 /

09.01.2013 г.  

ЕВЕЛИНА НИКОЛОВА ГЪЛЪБОВА

Гр.Банско, ул. „Места” № 21,вх.Г,ет.2 ап.1 2

**********

Патентен данък

           
           
           
           

Административни услуги

cao final 1


You are here