Съобщения по чл.32 от ДОПК

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК от 10.02.2015 г.

  • PDF

публикувано във вторник 10.02.2015 г.
валидно до вторник 24.02.2015 г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на  настоящото съобщение следва да се явят в отдел “ПРИХОДИ” при Община Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1, ет.Партер, ст.102 за връчване на АКТ за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК .

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок , на основание чл.32 , ал.6 от ДОПК, съответния документ /Акт/, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

№ и дата на АКТ

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / БУЛСТАТ

Вид на задължението

1. 

АУ000420/13.08.2014 г.      АУ000421/13.08.2014 г.

КРИСТОФЪР МАЛЪН

гр. Банско, к-с Нарцис 2, № 4, ет. П, ап.30

**********

ДНИ и ТБО

2. 

АУ000523/22.08.2014 г.

ДЖЕЙМИ

МИЛАН

гр. Банско, к-с Четирилистна детелина вх. С, ет.2, ап. 8

**********

  ДНИ и ТБО

3. 

АУ000524/22.08.2014 г.

ДИДРА ВАНОРА ПАТРИША ГОЛОЛИ

гр. Варна, ул. Цар Освободител № 24

**********

ДНИ и ТБО

4.

АУ000530/22.08.2014 г.

ГАРИ КЛАЙ ФЕНУИК

гр.Банско, ул. Иконом Чучулайн № 20, ет. 1, ап. 3

**********

  ДНИ и ТБО

5.

АУ001085/24.09.2014 г.

НИКОЛАЙ БОЖКОВ ДИМИТРОВ

гр.Казанлък, ул. Христо Ботев № 41

**********

    ДНИ и ТБО

6.

АУ001124/26.09.2014 г.

САШКА КИРИЛОВА ДИМИТРОВА

гр.Разлог, ул. Александър Стамболийски № 43

**********

ДНИ и ТБО

7.

АУ001258/02.10.2014 г.

МАРИ ХАРИНГТЪН

гр. София, ул. Цар Иван Шишман № 8

**********

ДНИ и ТБО

8.

АУ001278/02.10.2014 г.

АУ001279/02.10.2014 г.

ПИТЪР МАККЕЙБ

гр. Банско, ап. к-с Четирилистна детелина, вх. С, ет. 5, ап. 3

***********

ДНИ и ТБО


You are here