Съобщения по чл.32 от ДОПК

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК от 16.03.2018 г.

  • PDF

публикувано впетък 16.03.2018 г.
валидно до петък 30.03.2018 г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на  настоящото съобщение следва да се явят в отдел “ПРИХОДИ” при Община Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1, ет. Партер,ст.102 за връчване на АКТ за установяване на задължение по  декларация на основание чл. 107, ал. 3 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ /Акт/, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

№ и дата на Акт

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / БУЛСТАТ

Вид на задължението

1. 

АУ000910/16.09.2014 г.  

ГАРЕТ ДЖОН ХУК

гр. Пловдив, ул. Света Петка № 24, ет. 1

**********

ДНИ и ТБО

2.

АУ000926/16.11.2017 г.  

БОЛКАН ХОУМС ООД

гр. Банско, ул.Кралев двор №4

**********

ДНИ и ТБО

3.

АУ001009/12.12.2017 г. АУ001010/12.12.2017 г.    

ЛЮБЕН АНГЕЛОВ ФИЛИПОВСКИ

гр. Благоевград, ул. Броди №38, вх. Б, ет.6

**********

ДНИ и ТБО

4.

АУ001013/12.12.2017 г.   АУ001014/12.12.2017 г. АУ001015/12.12.2017 г.   АУ001016/12.12.2017 г.  

САРА ГЕОРГИЕВА СТОИЛОВА

гр. Благоевград, ж.к. Еленово №18, ет.4

**********

ДНИ и ТБО

5.

АУ001020/12.12.2017 г. АУ001021/12.12.2017 г.    

ДЕНЧО АНГЕЛОВ ФИЛИПОВСКИ

гр. Гоце Делчев, ул.Солун № 16

**********

ДНИ и ТБО

6.

АУ001051/13.12.2017 г.  

БОРИС ХРИСТОВ ГЪРКОВ

гр. София, жк Овча купел, бл. 422, вх. Б, ет. 9, ап. 62

**********

ДНИ и ТБО

7.

АУ001054/13.12.2017 г.   .  

ГЕОРГИ АСЕНОВ КЮЛЕВ

гр. Благоевград, ж.к. Струмско № 9, ет.2, ап.4

**********

ДНИ и ТБО

8.

АУ001056/13.12.2017 г.   .  

ИЛИЯ АСЕНОВ КЮЛЕВ

гр. Благоевград, ж.к. Струмско № 9, ет.2, ап.4

**********

ДНИ и ТБО

9.

АУ001066/14.12.2017 г. АУ001067/14.12.2017 г. АУ001068/14.12.2017 г. АУ001069/14.12.2017 г.

ДИМИТЪР ПЕТРОВ МИТОВ

гр. Благоевград, ул. Марица № 27

**********

ДНИ и ТБО

10.

АУ001070/14.12.2017 г. АУ001071/14.12.2017 г. АУ001072/14.12.2017 г. АУ001073/14.12.2017 г.

ДИАНА ПЕТРОВА ЛАЗАРОВА

гр. Благоевград, ул. Струма № 9

**********

ДНИ и ТБО

11.

АУ000107/08.02.2018 г.

СИДЪР ЛОДЖ ЛЕЙЖЪР КЛЪБ ООД

гр. Бургас, ул. Ген. Гурко № 18, ет.2

**********

ДНИ и ТБО

12.

АУ000124/12.02.2018 г. АУ000125/12.02.2018 г. АУ000126/12.02.2018 г.  

РОКСЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД

гр. София, ул. Япаджа №9

**********

ДНИ и ТБО


medii

open-data

banner150x160pix 24-04-2015

You are here