Съобщения по чл.32 от ДОПК

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК от 21.05.2018 г.

  • PDF

Публикувано във понеделник 21.05.2018 г.,
валидно до петък 04.06.2018г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата, изброени в списъка, че в 14/четиринадесет/ – дневен срок от поставяне на  настоящото съобщение, следва да се явят в отдел “ПРИХОДИ” при Община Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1, ет. Партер, ст.102 за връчване на АКТ за установяване на задължение по декларация на основание чл. 107, ал. 3 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответниядокумент /Акт/, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

№ и дата на Акт

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / БУЛСТАТ

Вид на задължението

1. 

АУ000123/01.03.2 017 г.

ЛЕОНИДАС ВАНГОС

гр.Варнабул.ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ №24, ет.1

**********

ДНИ и ТБО

2.

АУ000092/21.02.2017 г.

ГАВИН УИЛЯМ МАК

             ФИЙЛИ

гр.София, ул. УИЛЯМ ГЛАДСТОН №28, ет 1, ап.11

**********

ДНИ и ТБО

3.

АУ000089/21.02.2017 г.

ЕРИК БАЯРД

гр.Варнабул.ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ №24, ет.1

**********

ДНИ и ТБО


medii

open-data

banner150x160pix 24-04-2015

You are here