Съобщения по чл.32 от ДОПК

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК от вторник 31.05.2016 г.

  • PDF

публикувано във вторник 31.05.2016 г.
валидно до вторник 14.06.2016 г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на  настоящото съобщение следва да се явят в отдел “ПРИХОДИ” при Община Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1, ет. Партер, ст.102 за връчване на АКТ за установяване на задължение по декларация на основание чл. 107, ал. 3 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ /Акт/, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

№ и дата на Акт

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / БУЛСТАТ

Вид на задължението

1. 

ПД000019/08.12.2014 г.

ИЛИЯ ДИМИТРОВ ХАДЖИЕВ

гр.Разлог, ул. Изгрев №36

**********

ПД

2.

АУ000910/05.11.2015 г.

ЛУСИЕН ГАТ ФЛОРИДИЯ

гр.Банско, к-с ХАЙ ЛЕНД, ет.П, ап.5

**********

ДНИ и ТБО

3.

АУ000912/05.11.2015 г.

ДИЙН УИЛЯМ УОЛШ

гр. София, ул. Аксаков №28, ет. 2, ап. 3

**********

ДНИ и ТБО

4.

АУ000966/05.11.2015 г.

ГАРИ КЕНЕТ БРАЙЪРЛИ

гр. Банско, к-с Пирински изглед, № А, ет. П. ап.А03

**********

ДНИ и ТБО


medii

banner150x160pix 24-04-2015

You are here