Съобщения по чл.32 от ДОПК

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК от 08.08.2017 г.

  • PDF

публикувано въввторник 08.08.2017 г.
валидно до вторник 22.08.2017 г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на  настоящото съобщение следва да се явят в отдел “ПРИХОДИ” при Община Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1, ет. Партер, ст.102 за връчване на АКТ за установяване на задължение по декларация на основание чл. 107, ал. 3 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ /Акт/, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

№ и дата на Акт

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / БУЛСТАТ

Вид на задължението

1. 

АУ000874/17.11.2016 г.

ИВАН ГЕОРГИЕВ ПАВЛОВ

гр. София, ж.к. Дианабад бл. 38Б, ет.1

**********

ДНИ и ТБО

2.

АУ000139/10.03.2017 г. АУ000140/10.03.2017 г. АУ000142/10.03.2017 г. АУ000143/10.03.2017 г.

БУЛАРКО АД

гр. София, ул.Златовръх№ 22

**********

ДНИ и ТБО


medii

open-data

banner150x160pix 24-04-2015

You are here