Конкурси, търгове и обяви

Показване на № 
1 Уведомление за публична продан
2 ОБЯВЛЕНИЕ
3 Обявление
4 С Ъ О Б Щ Е Н И Е
5 Съобщение за публична продан
6 Списък на допуснатите кандидати за длъжността "Началник отдел Приходи"
7 Свободни работни места
8 СЪОБЩЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.69 И ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.70 ОТ /ППЗСПЗЗ/ ЗА СТОПАНСКАТА 2018/2019г.
9 О Б Я В А
10 ОБЯВА
11 С Ъ О Б Щ Е Н И Е
12 ОБЯВЛЕНИЕ
13 ОБЯВЛЕНИЕ
14 ОБЯВЛЕНИЕ
15 ОБЯВЛЕНИЕ
16 ОБЯВЛЕНИЕ
17 Уведомление
18 О Б Я В Л Е Н И Е № 29/07.06.2018 год.
19 О Б Я В Л Е Н И Е № 28/07.06.2018 год.
20 О Б Я В Л Е Н И Е № 27/07.06.2018 год.
21 О Б Я В Л Е Н И Е № 26/07.06.2018 год.
22 СЪОБЩЕНИЕ
23 ЗАПОВЕД №РД-08-106/10.05.2018
24 Съобщение за публична продан
25 ЗАПОВЕД №РД-08-107/11.05.2018
26 О Б Я В А
27 Заповед и споразумение землище село Кремен
28 О Б Я В А
29 ЗАПОВЕД № РД-08-089/08.05.2018г.
30 ЗАПОВЕД № РД-08-090/08.05.2018г.

medii

open-data

banner150x160pix 24-04-2015

You are here